Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/200/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice dla terenu obsługi podróżnych w obrębie ewidencyjnym Czarnowo. Andrzej Chodanowski 2010-05-19 10:35:57
Uchwała Nr XXIX/201/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ograniczonego. Andrzej Chodanowski 2010-05-19 09:48:34
Uchwała Nr XXIX/202/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ograniczonego. Andrzej Chodanowski 2010-05-19 09:47:41
Uchwała Nr XXIX/203/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010. Andrzej Chodanowski 2010-05-19 09:46:45
Uchwała Nr XXIX/204/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu" oraz na zadanie "Budowa świetlic wiejskich - Siemczyn, Łozice, Rokity". Andrzej Chodanowski 2010-05-19 09:45:44
Uchwała Nr XXIX/205/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Andrzej Chodanowski 2010-05-19 09:42:47
Sesja Rady Nr XXIX Andrzej Chodanowski 2010-05-19 09:40:43
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Andrzej Chodanowski 2010-05-06 12:59:50
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Andrzej Chodanowski 2010-05-06 12:59:35
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Andrzej Chodanowski 2010-05-06 12:59:10
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Andrzej Chodanowski 2010-05-06 12:57:39
Ogłoszenie Nr 1/2010 Wójta gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice przeznaczonych do sprzedaży. Andrzej Chodanowski 2010-04-30 13:33:33
Ogłoszenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonych do sprzedaży. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2010-04-30 13:31:43
Ogłoszenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonych do sprzedaży. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2010-04-30 13:31:38
2010 r. Andrzej Chodanowski 2010-04-30 13:30:08
Uchwała Nr XXVII/191/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:46:17
Uchwała Nr XXVIII/198/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:41:24
Uchwała Nr XXVIII/197/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:40:24
Sesja Nadzwyczajna Rady Nr XXVIII Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:39:03
Uchwała Nr XXVII/194/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu Rady Gminy, Komisji. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:37:14
Uchwała Nr XXVII/193/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy oraz zwrotu kosztów przejazdu. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:36:04
Uchwała Nr XXVII/192/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:34:48
Uchwała Nr XXVII/191/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:34:06
Uchwała Nr XXVII/190/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury nw Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:30:02
Uchwała Nr XXVII/189/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:27:59
Uchwała Nr XXVII/188/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:25:16
Uchwała Nr XXVII/187/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:23:15
Uchwała Nr XXVII/186/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom na 2010 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2010 r. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:21:36
Uchwała Nr XXVII/185/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010. Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:19:43
Sesja Rady Nr XXVII Andrzej Chodanowski 2010-04-21 09:18:20
Rok 2010 Andrzej Chodanowski 2010-04-21 07:56:18
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa Fabryki Biomasy Rolniczej". Andrzej Chodanowski 2010-03-15 12:04:47
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa Fabryki Biomasy Rolniczej". Andrzej Chodanowski 2010-03-15 12:03:56
Uchwała Nr XX/146/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2010-03-10 10:54:19
Uchwała Nr XX/146/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2010-03-10 10:53:02
Uchwała Nr XX/146/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2010-03-10 10:51:56
Dane teleadresowe - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2010-03-05 09:03:58
Dane teleadresowe - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2010-03-05 09:01:52
"Wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach" w ramach projektu Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice. Andrzej Chodanowski 2010-02-25 13:13:49
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w ramach projektu unijnego "Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice". Andrzej Chodanowski 2010-02-25 13:13:19