Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/173/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2010. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:11:38
Uchwała Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:10:48
Uchwała Nr XXVI/175/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:10:13
Uchwała Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:09:30
Uchwała Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:08:39
Uchwała Nr XXVI/178/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:08:02
Uchwała Nr XXVI/180/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:07:06
Uchwała Nr XXVI/182/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Aktywna integracja Gminy Kozielice poprzez sport" - w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:06:27
Uchwała Nr XXVI/183/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi w roku 2010. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:03:35
Uchwała Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2010. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 10:01:48
Sesja Rady nr XXVI Andrzej Chodanowski 2010-02-18 09:59:29
Uchwała Nr XXV/172/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2010-02-18 09:03:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa Fabryki Biomasy Rolniczej". Andrzej Chodanowski 2010-02-16 12:01:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa Fabryki Biomasy Rolniczej". Andrzej Chodanowski 2010-02-16 12:00:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa Fabryki Biomasy Rolniczej". Andrzej Chodanowski 2010-02-16 11:59:47
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czarnowo, gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2010-02-01 13:35:17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". Andrzej Chodanowski 2010-02-01 13:34:17
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w ramach projektu unijnego "Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice". Andrzej Chodanowski 2010-01-13 08:31:36
"Wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach" w ramach projektu Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice. Andrzej Chodanowski 2010-01-13 08:29:45
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w ramach projektu unijnego "Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice". Andrzej Chodanowski 2010-01-05 07:31:13
Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowych Rokity składających się z 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Andrzej Chodanowski 2010-01-04 13:39:03
Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowych Rokity składających się z 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Andrzej Chodanowski 2010-01-04 13:37:49
Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowych Rokity składających się z 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Andrzej Chodanowski 2010-01-04 13:37:32
Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowych Rokity składających się z 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Andrzej Chodanowski 2010-01-04 13:36:58
2010 r. Andrzej Chodanowski 2010-01-04 13:34:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice Andrzej Chodanowski 2009-12-22 10:47:45
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice Andrzej Chodanowski 2009-12-22 10:47:38
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice Andrzej Chodanowski 2009-12-22 10:46:56
"Wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach" w ramach projektu Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-12-17 07:50:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowych Tetyń składających się z 22 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Andrzej Chodanowski 2009-12-16 08:11:22
Obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowych Tetyń składających się z 22 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Andrzej Chodanowski 2009-12-16 08:10:30
Uchwała NR CXXXVI/394/2009 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kozielice na 2010 rok. Andrzej Chodanowski 2009-12-15 10:57:30
Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy. Andrzej Chodanowski 2009-12-10 09:54:00
Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy. Andrzej Chodanowski 2009-12-10 09:53:25
Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych. Andrzej Chodanowski 2009-12-10 09:52:30
Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych. Andrzej Chodanowski 2009-12-10 09:52:05
Uchwała Nr XXV/172/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2009-12-10 09:43:35
Uchwała Nr XXV/172/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2009-12-10 09:43:12
Uchwała Nr XXV/171/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Utworzenie punktu przedszkolnego w gminie Kozielice" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Andrzej Chodanowski 2009-12-10 09:42:28
Uchwała Nr XXV/171/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Utworzenie punktu przedszkolnego w gminie Kozielice" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Andrzej Chodanowski 2009-12-10 09:42:13