Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Małgorzata Zybała - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:25:46
Wiesław Stefaniak - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:25:27
Robert Sójka - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:25:06
Andrzej Różycki - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:24:49
Alojzy Olejniczak - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:24:32
Jacek Ogrodziński - Przewodniczący Rady Gminy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:24:13
Edward Nocoń - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:23:44
Henryk Moćkun - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:23:20
Teresa Kulińska - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:23:00
Marcin Kuchta - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:22:30
Krzysztof Krawiec - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:21:55
Wiesław Czarnecki - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:19:02
Monika Burda - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:18:42
Waldemar Baran - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:17:29
Magdalena Baranowska - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Kozielicach - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:12:22
Beata Rejmer - Dyrektor Zespołu Szkół w Kozielicach - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:11:37
Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:11:03
Andrzej Chodanowski - Sekretarz Gminy Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:10:12
Jolanta Szczędor - Skarbnik Gminy Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:09:33
Edward Kiciński - Wójt Gminy Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:08:43
Radni - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:07:34
Osoby wydające decyzje - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:07:23
Sekretarz Gminy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:07:09
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:06:59
Wójt Gminy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:06:48
Oświadczenia majątkowe 2009 r. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:06:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 kwietnia 2009 r. o obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:14:37
Uchwała Nr XX/151/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:06:19
Uchwała Nr XX/150/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wystąpienia Gminy Kozielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:05:34
Uchwała Nr XX/149/2009 rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:04:09
Uchwała Nr XX/147/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:02:39
Uchwała Nr XX/146/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:00:39
Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:53:16
Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy oraz zwrotu kosztów przejazdu. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:53:05
Uchwała Nr XIX/143/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:52:54
Uchwała Nr XIX/142/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:52:43
Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:52:26
Uchwała Nr XIX/140/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:52:13
Uchwała Nr XIX/139/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:51:58
Uchwała Nr XIX/138/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2009 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:51:16