Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2009-01-13 09:06:04
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określjącego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2009-01-13 09:04:44
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/211/05 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przekazania świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowo w użytkowanie przez Sołectwo Czarnowo. Andrzej Chodanowski 2009-01-13 08:59:40
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie udziału w przedsięwzięciu "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie". Andrzej Chodanowski 2009-01-13 08:56:58
Sesja Rady nr XVII Andrzej Chodanowski 2009-01-13 08:54:39
Wójt Gminy Andrzej Chodanowski 2009-01-12 08:27:34
Stanowiska pracy Urzędu Gminy Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:49:12
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:08:25
Rejestry i ewidencje. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:07:55
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:06:55
Rejestry i Ewidencje - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:04:12
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:03:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 08:06:13
2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 08:04:34
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 08:02:54
2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 08:01:04
1.1. Zmiana Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-12-22 08:53:14
Uchwała NR CXLIX/445/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kozielice na 2009 r. Andrzej Chodanowski 2008-12-17 11:06:43
Uchwała NR CXLIX/444/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kozielice na 2009 rok. Andrzej Chodanowski 2008-12-17 11:02:23
Budżet 2009 rok. Andrzej Chodanowski 2008-12-17 10:56:19
Uchwała nr XXV/213/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:47:26
Uchwała nr XXV/212/2005 z dia 27 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego. Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:47:04
Uchwała nr XXV/211/2005 z dia 27 października 2005 r. w sprawie przekazania świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowo w użytkowanie przez Sołectwo Czarnowo. Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:46:43
Uchwała nr XXV/210/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz świetlicy w M Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:46:23
Uchwała nr XXV/209/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:45:52
Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:35:02
Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:33:01
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:31:19
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:29:49
Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:28:39
Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2008 rok. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:28:18
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:27:59
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:27:32
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:26:29
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:25:22
Uchwała Nr XVI/117/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:23:42
Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:22:11
Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2008 rok. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:17:49
Sesja Rady nr XVI Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:03:48
Budowa sieci wodociagowej na trasie Kozielice-Rokity, Gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-11-26 14:33:07