Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sekretarz Gminy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:07:09
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:06:59
Wójt Gminy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:06:48
Oświadczenia majątkowe 2009 r. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-05-19 08:06:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 kwietnia 2009 r. o obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:14:37
Uchwała Nr XX/151/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:06:19
Uchwała Nr XX/150/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wystąpienia Gminy Kozielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:05:34
Uchwała Nr XX/149/2009 rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:04:09
Uchwała Nr XX/147/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:02:39
Uchwała Nr XX/146/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 10:00:39
Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:53:16
Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz okresowych naradach sołtysów w Urzędzie Gminy oraz zwrotu kosztów przejazdu. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:53:05
Uchwała Nr XIX/143/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:52:54
Uchwała Nr XIX/142/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:52:43
Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:52:26
Uchwała Nr XIX/140/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:52:13
Uchwała Nr XIX/139/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:51:58
Uchwała Nr XIX/138/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2009 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:51:16
Uchwała Nr XIX/138/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2009 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:50:38
Sesja Rady nr XIX Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:48:53
Sesja Rady nr XX Andrzej Chodanowski 2009-05-12 09:47:11
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-04-08 13:08:56
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-04-08 13:08:37
Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Kozielice składającego się z dziewiętnastu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą. Andrzej Chodanowski 2009-04-06 13:49:07
2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-04-06 13:47:54
2009 r. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-04-06 12:35:21
zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "budowa zespołu Elektrowni Wiatrowych Kozielice" - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-04-06 12:35:19
zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "budowa zespołu Elektrowni Wiatrowych Kozielice" - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-04-06 12:35:12
2009 r. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-04-06 12:33:36
Droga Czarnowo-Nowe Chrapowo - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-03-20 07:09:04
Drogi Mielno, Zadeklino. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-03-20 07:09:02
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-20 07:06:31
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-18 14:32:26
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-18 14:32:11
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-18 14:32:04
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-18 14:31:57
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-18 14:31:45
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-18 14:30:25
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-18 14:30:00
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-03-18 14:29:37