Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.   2007-03-21 08:56:03
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.   2007-03-21 08:55:51
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r   2007-03-21 08:55:23
Załącznik nr 7-Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Kozielice na lata 2005-2009.   2007-03-21 08:55:07
Rok 2007   2007-03-21 08:54:54
Uchwała nr V/22/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, świetlicy wiejskiej w Maruszewie oraz świetlicy wiejskiej w Przydarłowie.   2007-03-21 08:33:30
Uchwała nr V/23/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2007r.   2007-03-21 08:32:49
Uchwała nr V/24/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły   2007-03-21 08:32:22
Uchwała nr V/24/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły   2007-03-21 08:31:54
Uchwała nr V/25/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 luty 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2007.   2007-03-21 08:30:47
Sesja Rady nr V   2007-03-21 08:30:34
Rok 2007   2007-03-21 08:30:22
Wykaz sołtysów gminy Kozielice. - dokument usunięty   2007-03-05 13:18:49
Wykaz sołtysów gminy Kozielice. - dokument usunięty   2007-03-01 13:24:15
Dane Teleadresowe - dokument usunięty   2007-02-15 15:16:32
Dane Teleadresowe - dokument usunięty   2007-02-15 15:15:27
Dane Teleadresowe - dokument usunięty   2007-02-14 14:08:54
Wykaz sołtysów gminy Kozielice. - dokument usunięty   2007-02-01 14:43:21
Wykaz sołtysów gminy Kozielice - dokument usunięty   2007-01-31 14:31:38
Wykaz sołtysów gminy Kozielice - dokument usunięty   2007-01-24 14:32:35
Sołectwa - dokument usunięty   2007-01-23 12:51:13
Deklaracja i informacja w sprawie podatku rolnego. - dokument usunięty   2007-01-04 14:47:55
Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego. - dokument usunięty   2007-01-04 14:47:38
Deklaracja i informacja w sprawie podatku od nieruchomości. - dokument usunięty   2007-01-04 14:47:16
Uchwała nr IV/21/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2007.   2007-01-04 13:46:14
Uchwała nr IV/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.   2007-01-04 13:44:38
Sesja Rady nr IV   2007-01-04 13:44:18
Uchwała nr III/16/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały.   2007-01-04 13:43:55
Sesja Rady nr III   2007-01-04 13:42:42
Uchwała nr II/13/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice.   2007-01-04 13:42:08
Sesja Rady nr II   2007-01-04 13:41:45
Uchwała nr I/12/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. - dokument usunięty   2007-01-04 13:41:11
Uchwała nr IV/21/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2007. - dokument usunięty   2007-01-04 13:40:47
Uchwała nr IV/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. - dokument usunięty   2007-01-04 13:40:44
Uchwała nr III/16/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały. - dokument usunięty   2007-01-04 13:40:41
Uchwała nr II/13/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. - dokument usunięty   2007-01-04 13:40:36
Uchwała nr IV/21/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2007. - dokument usunięty   2007-01-04 13:40:10
Uchwała nr IV/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. - dokument usunięty   2007-01-04 13:39:18
Uchwała nr III/16/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały. - dokument usunięty   2007-01-04 13:38:53
Uchwała nr II/13/2006 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. - dokument usunięty   2007-01-04 13:38:30