Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVIII/234/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.   2006-03-17 11:36:26
Sesja Rady nr XXIV   2006-03-17 11:35:27
Sesja Rady nr XXVIII   2006-03-17 11:35:15
Rok 2006   2006-03-17 11:34:25
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu   2006-03-15 09:40:56
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.   2006-03-03 12:21:42
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.   2006-03-03 12:20:46
Objaśnienie do projektu budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:26:16
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:25:26
Projekt-Załącznik nr 11 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:23:12
Projekt-Załącznik nr 10 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:22:40
Projekt-Załącznik nr 9 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:22:17
Projekt-Załącznik nr 7 i 8 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:21:43
Projekt-Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:20:57
Projekt-Załącznik nr 5 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:20:23
Projekt-Załącznik nr 4 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:19:52
Projekt-Załącznik nr 3 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:19:21
Projekt-Załącznik nr 2 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:18:48
Projekt-Załącznik nr 1 do budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.   2006-02-17 13:18:14
2006 - dokument usunięty   2006-02-17 13:17:38
. - dokument usunięty   2006-02-17 13:17:31
Uchwała nr XXVII/231/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.   2006-01-26 12:29:50
Uchwała nr XXVII/230/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia.   2006-01-26 12:28:23
Uchwała nr XXVII/228/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozielice.   2006-01-26 12:27:46
Uchwała nr XXVII/227/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2006.   2006-01-26 12:26:50
Sesja Rady nr XXVII   2006-01-26 12:26:31
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 40/100 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. O,23 ha położona w obrębie Załęże.   2006-01-26 12:25:53
Uchwała nr XXVI/225/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia uchwały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kozielice, gmina Kozielice. - dokument usunięty   2006-01-04 12:09:11
Uchwała nr XXVI/224/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/203/05 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2005 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzenego, terenu p   2006-01-04 12:08:07
Uchwała nr XXVI/223/2005 z dnia 15 grudnia2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.   2006-01-04 12:07:21
Uchwała nr XXVI/222/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.   2006-01-04 12:06:25
Uchwała nr XXVI/221/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów w roku 2006.   2006-01-04 12:05:37
Uchwała nr XXVI/220/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów w roku 2006.   2006-01-04 12:05:10
Uchwała nr XXVI/219/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostakach organizacy   2006-01-04 12:03:39
Uchwała nr XXVI/218/2005 z dnia15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek odaku od ieruchomości, zwolnień od tego podatku.   2006-01-04 12:02:51
Uchwała nr XXVI/217/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.   2006-01-04 12:01:52
Uchwała nr XXVI/216/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.   2006-01-04 12:01:11
Uchwała nr XXVI/215/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.   2006-01-04 12:00:46
Uchwała nr XXVI/214/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczaia wody i odprowadzania ścieków.   2006-01-04 11:59:52
Sesja Rady nr XXVI   2006-01-04 11:59:33