Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVII/230/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia.   2006-01-26 12:28:23
Uchwała nr XXVII/228/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozielice.   2006-01-26 12:27:46
Uchwała nr XXVII/227/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2006.   2006-01-26 12:26:50
Sesja Rady nr XXVII   2006-01-26 12:26:31
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 40/100 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. O,23 ha położona w obrębie Załęże.   2006-01-26 12:25:53
Uchwała nr XXVI/225/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia uchwały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kozielice, gmina Kozielice. - dokument usunięty   2006-01-04 12:09:11
Uchwała nr XXVI/224/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/203/05 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2005 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzenego, terenu p   2006-01-04 12:08:07
Uchwała nr XXVI/223/2005 z dnia 15 grudnia2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.   2006-01-04 12:07:21
Uchwała nr XXVI/222/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.   2006-01-04 12:06:25
Uchwała nr XXVI/221/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów w roku 2006.   2006-01-04 12:05:37
Uchwała nr XXVI/220/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów w roku 2006.   2006-01-04 12:05:10
Uchwała nr XXVI/219/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostakach organizacy   2006-01-04 12:03:39
Uchwała nr XXVI/218/2005 z dnia15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek odaku od ieruchomości, zwolnień od tego podatku.   2006-01-04 12:02:51
Uchwała nr XXVI/217/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.   2006-01-04 12:01:52
Uchwała nr XXVI/216/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.   2006-01-04 12:01:11
Uchwała nr XXVI/215/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.   2006-01-04 12:00:46
Uchwała nr XXVI/214/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczaia wody i odprowadzania ścieków.   2006-01-04 11:59:52
Sesja Rady nr XXVI   2006-01-04 11:59:33
Zrządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.   2005-12-14 09:56:43
Zrządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach.   2005-12-06 09:02:52
2006 r.   2005-12-06 09:02:44
2005 r.   2005-12-06 09:02:34
Zrządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. - dokument usunięty   2005-12-01 09:52:06
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kozielicach. - dokument usunięty   2005-12-01 09:51:35
przetarg nieograniczony na "Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego - kanapki".   2005-11-24 09:43:01
Przetarg nieograniczony na "Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego - zupy".   2005-11-24 09:42:29
Dane Teleadresowe - dokument usunięty   2005-11-08 15:31:12
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjecie regulaminu.   2005-11-08 11:39:33
Uchwała nr XXV/204/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej   2005-11-08 11:38:59
Uchwała nr XXV/209/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością gminy Kozielice.   2005-11-08 11:38:29
Uchwała nr XXV/210/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz świetlicy w M   2005-11-08 11:37:56
Uchwała nr XXV/206/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2005 rok.   2005-11-08 11:37:24
Uchwała nr XXV/213/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi   2005-11-08 11:36:23
Dane Teleadresowe - dokument usunięty   2005-11-08 10:39:07
Uchwała nr XXV/208/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2005 rok.   2005-11-08 10:16:40
Uchwała nr XXV/212/2005 z dia 27 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.   2005-11-08 10:16:13
Uchwała nr XXV/205/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" Pri   2005-11-08 10:15:59
Uchwała nr XXV/207/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2005 rok.   2005-11-08 10:15:45
Uchwała nr XXV/211/2005 z dia 27 października 2005 r. w sprawie przekazania świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowo w użytkowanie przez Sołectwo Czarnowo.   2005-11-08 10:15:23
Uchwała nr XXIV/193/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gminy Kozielice.   2005-11-07 15:17:59