Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022? Informatyk gminy Kozielice 2021-10-21 10:26:38
Damian Woźniak 2021-10-20 11:38:34
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022 Damian Woźniak 2021-10-20 11:36:50
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022 Damian Woźniak 2021-10-20 11:35:53
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022 Damian Woźniak 2021-10-20 11:35:36
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022 Damian Woźniak 2021-10-20 11:35:18
Ogłoszenie nr 3/2021 z dnia 23.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2021-09-24 14:45:57
Ogłoszenie nr 3/2021 z dnia 23.09.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2021-09-24 11:19:52
Zarządzenie Nr 38.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c wraz z remontem sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 327/8, 682/1, 331/7,682/3,682/3,327/9,331/6, w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:39:57
Zarządzenie Nr 45.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia treści zamówienia w trybie podstawowym na dowozy uczniów do SP Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:33:24
Zarządzenie Nr 46.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:31:35
Zarządzenie Nr 47.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:29:39
Zarządzenie Nr 53.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:19:09
Zarządzenie Nr 55.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:11:46
Zarządzenie Nr 56.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:05:31
Zarządzenie Nr 57.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:03:21
Zarządzenie Nr 58.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 10:01:17
Zarządzenie Nr 59.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 09:57:35
Zarządzenie Nr 61.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 09:55:06
Zarządzenie Nr 62.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-23 09:21:19
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa drogi powiatowej 1555Z i 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-09-22 14:19:39
Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1 a , Zadanie 1 b, Zadanie 1 gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-09-21 13:43:13
Zarządzenie Nr 60.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 września 2021 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający Rady Sołeckiej. Damian Woźniak 2021-09-21 09:14:47
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-17 12:02:04
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-17 12:01:54
Protokół z obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-16 12:51:07
Protokół z obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-16 12:48:54
Protokół z obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-16 12:46:09
Protokół z obrad XIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-09-16 12:44:58
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa drogi powiatowej 1555Z i 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2021-09-14 14:25:29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Damian Woźniak 2021-09-10 15:12:38
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa drogi powiatowej 1555Z i 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-09-03 13:01:33
Zestawienie złożonych ofert Damian Woźniak 2021-09-02 13:40:19
Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1 a , Zadanie 1 b, Zadanie 1 gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-08-27 14:55:38
Wykonanie 2 altan drewnianych o wym. 4,0 x 7,0m w miejscowościach Mielno Pyrzyckie oraz Kozielice, gmina Kozielice Damian Woźniak 2021-08-25 15:11:29
?Wykonanie 2 altan drewnianych o wym. 4,0 x 7,0m w miejscowościach Mielno Pyrzyckie oraz Kozielice, gmina Kozielice?. Damian Woźniak 2021-08-25 15:09:38
2021 r. Damian Woźniak 2021-08-25 15:04:11
2021 r. Damian Woźniak 2021-08-25 15:02:38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-08-24 12:24:13
Uchwała Nr XXIX/205/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kozielice do składu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach Informatyk gminy Kozielice 2021-08-17 13:16:02