Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/116/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. 2017-04-20 10:04:04
Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2017-01-18 08:35:11
Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-03-09 13:48:40
Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 2018-03-09 13:51:37
ZARZĄDZENIE NR 05.2017 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: ?Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr. ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice ? II etapy budowy? 2018-03-09 13:56:58
Zarządzenie Nr 6.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 10:02:17
Zarządzenie Nr 7.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 10:01:28
Zarządzenie Nr 8.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 10:00:43
Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2018-03-09 14:01:03
Zarządzenie Nr 10.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:59:57
Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:59:09
Zarządzenie Nr 12.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:58:16
Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół w Kozielicach 2018-03-12 13:36:31
Zarządzenie Nr 14.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:57:31
Zarządzenie Nr 15.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-04-20 09:56:27
Zarządzenie Nr 16.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice. 2017-04-20 09:54:57
Zarządzenie Nr 17.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:38:15
Zarządzenie Nr 18.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:39:06
Zarządzenie Nr 19.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:39:54
Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice. 2017-04-19 09:15:00
Zarządzenie Nr 21.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:40:48
Zarządzenie Nr 22.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:41:43
Zarządzenie Nr 23.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-06-07 09:42:33
Zarządzenie Nr 24.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro w Gminie Kozielice. 2017-05-11 08:26:12
Zarządzenie Nr 25.2017 Wójta Gminy Kozielice w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r. 2017-05-23 11:04:50
Zarządzenie Nr 26.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-03-09 14:38:56
Zarządzenie Nr 27.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-03-09 14:43:45
Zarządzenie Nr 28.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-03-09 14:50:05
Zarządzenie Nr 29.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 10:26:29
Zarządzenie Nr 30.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Czarnowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa. 2017-06-07 09:44:19
Zarządzenie Nr 31.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 10:45:59
Zarządzenie Nr 32.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 11:00:04
ZARZĄDZENIE NR 33.2017 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowa rurociągu tłocznego DN 160 z m. Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach oraz budowa przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków P6 i P7. 2018-03-09 14:26:50
Zarządzenie Nr 34.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice 2018-03-12 11:24:57
Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 12:12:07
Zarządzenie Nr 36.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 12:22:51
Zarządzenie Nr 37.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:28:58
Zarządzenie Nr 38.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2017-07-04 10:22:18
Zarządzenie Nr 40.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Kozielice. 2017-07-11 13:02:45
Zarządzenie Nr 41.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:28:09
Zarządzenie Nr 42.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:27:33
Zarządzenie Nr 43.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:26:50
Zarządzenie Nr 44.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-03-12 12:57:09
Zarządzenie Nr 45.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice. 2017-10-02 10:25:50
Zarządzenie Nr 46.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:23:27
Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 sierpnia 2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozielice 2018-03-12 13:50:41
Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:22:27
Zarządzenie Nr 49.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:21:47
ZARZĄDZENIE NR 52.2017 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy. 2018-03-09 14:04:50
Zarządzenie Nr 53.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:21:00
Zarządzenie Nr 54.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:20:21
Zarządzenie Nr 55.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:19:35
Zarządzenie Nr 56.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2017-09-15 11:01:44
Zarządzenie Nr 57.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:18:33
Zarządzenie Nr 58.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:17:11
Zarządzenie Nr 59.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:15:20
Zarządzenie Nr 60.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:14:26
Zarządzenie Nr 61.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:10:14
Zarządzenie Nr 62.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:09:35
Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:08:27
Zarządzenie Nr 64.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:06:53
Zarządzenie Nr 65.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2017-10-02 10:05:47
Zarządzenie Nr 66.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 11:00:14
Zarządzenie Nr 67.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Kozielice. 2017-10-12 12:35:48
ZARZĄDZENIE NR 68.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 października 2017r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na ?Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018? 2018-03-13 08:48:26
Zarządzenie Nr 69.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice. 2017-11-14 10:58:55
Zarządzenie Nr 70.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:57:39
Zarządzenie Nr 71.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:56:53
Zarządzenie Nr 72.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:56:06
Zarządzenie Nr 73.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:55:21
Zarządzenie Nr 74.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018". 2017-11-02 07:31:55
Zarządzenie Nr 75.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:54:17
Zarządzenie Nr 76.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:53:36
Zarządzenie Nr 77.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:52:54
Zarządzenie Nr 78.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:52:13
Zarządzenie Nr 79.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:51:17
Zarządzenie Nr 80.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. 2017-11-14 10:50:02
Zarządzenie Nr 81.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych. 2018-01-23 09:30:32
Zarządzenie Nr 82.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 09:52:47
Zarządzenie Nr 83.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:05:25
Zarządzenie Nr 84.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice 2018-01-23 10:10:34
Zarządzenie Nr 85.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r 2018-01-23 10:15:35
Zarządzenie Nr 86.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:24:47
Zarządzenie nr 87.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. 2018-01-26 11:11:13
Zarządzenie nr 88.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta 2018-01-26 11:14:26
Zarządzenie Nr 89.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:29:51
Zarządzenie Nr 90.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:35:05
Zarządzenie Nr 91.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:39:25
Zarządzenie Nr 92.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:43:41
Zarządzenie Nr 93.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2018-01-26 11:39:59
Zarządzenie Nr 94.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-01-26 11:42:12
Zarządzenie Nr 95.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przejęcia dokumentów stanowiska Sekretarza Gminy 2018-01-26 11:19:12
Zarządzenie Nr 96.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2017 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Kozielicach oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie od 1 lutego 2018 do 31.12.2020r. w oparciu o komunikacje regularną na podstawie biletów miesięcznych 2018-01-26 11:21:46
Zarządzenie Nr 97.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:48:17
Zarządzenie Nr 98.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 10:54:04
Zarządzenie Nr 99.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:13:22
Zarządzenie Nr 100.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwał Rady Gminy Kozielice 2018-01-23 11:22:49
Zarządzenie Nr 101.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:34:53
Zarządzenie Nr 102.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:42:07
Zarządzenie Nr 103.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:46:49
Zarządzenie Nr 104.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. 2018-01-23 11:50:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
18 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
18 sty 2017, godz. 08:32

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
30 sty 2018, godz. 11:31