Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : "Przebudowa dróg gminnych i budowa chodników na terenie gminy Kozielice" - Budowa chodników w miejscowości Mielno Pyrzyckie
Minął termin składania ofert
2024-05-08 14:50:00
Budowa chodników w pasie drogi powiatowej 1555Z w miejscowości Załęże.
Minął termin składania ofert
2024-04-23 09:20:00
Przebudowa dróg gminnych i budowa chodników na terenie gminy Kozielice" - Budowa chodników w miejscowości Mielno Pyrzyckie
Minął termin składania ofert
2024-03-25 09:20:00
Wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego zagospodarowania gminy Kozielice
Minął termin składania ofert
2024-03-19 10:45:00
FORMULARZ OFERTY Wójt Gminy Kozielice zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.
Minął termin składania ofert
2024-03-15 10:25:04
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji zagospodarowania terenu przyjeziornego na działce nr 82/2 wraz z pieszojezdnią na działce nr 82/1 oraz miejscami postojowymi wraz z drogą dojazdową na działce nr 64 w miejscowości Załęże, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2024-03-12 08:15:00
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przydarłów z przesyłem do miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2024-03-06 12:20:00
Wykonanie 2 opinii dotyczących wartości rynkowej farmy wiatrowej Kozielice – Bielice na terenie gminy Kozielice na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za rok 2016 oraz rok 2019
Minął termin składania ofert
2024-02-28 14:00:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przydarłów, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2024-02-09 10:40:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kozielice
Minął termin składania ofert
2024-01-24 13:36:20
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnowo z przesyłem do Łozic oraz wymiana rurociągu tłocznego z Łozic do oczyszczalni ścieków w Kozielicach
Minął termin składania ofert
2023-12-18 13:25:00
Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Czarnowo z przesyłem do miejscowości Łozice oraz wymiana rurociągu tłocznego z Łozic do oczyszczalni ścieków w m. Kozielice.
Minął termin składania ofert
2023-11-17 11:55:52
Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Czarnowo z przesyłem do miejscowości Łozice oraz wymiana rurociągu tłocznego z Łozic do oczyszczalni ścieków w m. Kozielice.
Minął termin składania ofert
2023-11-17 11:55:46
Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Czarnowo z przesyłem do miejscowości Łozice oraz wymiana rurociągu tłocznego z Łozic do oczyszczalni ścieków w m. Kozielice.
Minął termin składania ofert
2023-11-17 11:55:35
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2023-2024
Minął termin składania ofert
2023-11-16 15:00:27
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przydarłów.
Minął termin składania ofert
2023-11-10 14:13:52
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy dz. nr ewid. 155 obręb Rokity, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2023-08-29 10:51:00
„Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Kozielicach”.
Minął termin składania ofert
2023-08-21 15:50:00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozielice - 2023
Minął termin składania ofert
2023-07-19 13:25:00
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy dz. nr ewid. 155 obręb Rokity, gmina Kozielice - I etap budowy Stan Surowy Otwarty.
Minął termin składania ofert
2023-07-17 11:51:22
Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej Kozielice – Bielice na terenie gminy Kozielice na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za rok 2018
Minął termin składania ofert
2023-07-11 12:12:04
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji ścieżki rowerowej na trasie byłej linii kolejowej dz. nr ewid. 673 obręb Tetyń, gmina Kozielice w kierunku granicy gminy Myślibórz.
Minął termin składania ofert
2023-07-10 07:50:00
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadanie - "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice"
Minął termin składania ofert
2023-05-18 13:37:09
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice
Minął termin składania ofert
2023-03-17 11:48:19
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozielice
Minął termin składania ofert
2023-03-09 13:43:47
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice.
Minął termin składania ofert
2023-02-03 12:28:46
Usługa cateringu- przygotowanie i dowóz posiłków do szkoły Podstawowej w Kozielicach.
Minął termin składania ofert
2023-01-25 11:32:55
Usługa cateringu - przygotowanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Kozielicach
Minął termin składania ofert
2023-01-11 12:01:01
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłem do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2022-12-02 12:27:57
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice
Minął termin składania ofert
2022-11-25 12:19:32
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłam do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2022-11-03 11:41:52
Dostawy oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022-2023 - II postępowanie
Minął termin składania ofert
2022-10-28 12:06:22
Dostawy oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022-2023
Minął termin składania ofert
2022-10-17 14:03:58
Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej farmy wiatrowej Kozielice - Bielice na terenie gminy Kozielice na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za rok 2017
Minął termin składania ofert
2022-09-15 13:00:17
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Minął termin składania ofert
2022-09-09 17:17:16
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2022-07-29 12:28:59
Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie.
Minął termin składania ofert
2022-07-11 11:36:49
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji przebudowy dróg gminnych w miejscowości Załęże oraz dróg gminnych w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2022-07-06 12:00:03
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Kozielice w 2022 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 650 000,00 zł.
Minął termin składania ofert
2022-06-07 12:06:32
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinka Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2022-03-14 14:10:07
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2022-02-11 14:52:06
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice
Minął termin składania ofert
2022-02-10 12:55:33
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO URZĘDU GMINY W KOZIELICACH W 2022r.
Minął termin składania ofert
2022-01-14 13:13:58
Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego koncepcji przebudowy drogi gminnej na działce nr 24 oraz nr 9 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łozice, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2021-11-24 11:35:19
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci.
Minął termin składania ofert
2021-11-05 11:30:47
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-10-20 11:35:18
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa drogi powiatowej 1555Z i 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2021-09-03 13:01:33
Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1 a , Zadanie 1 b, Zadanie 1 gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2021-08-13 12:48:54
Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1 a , Zadanie 1 b, Zadanie 1 c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2021-07-15 10:50:59
Świadczenie Usług Transportowych w Zakresie Dowozu Dzieci do Szkoły Podstawowej w Kozielicach w Roku Szkolnym 2021/2022
Minął termin składania ofert
2021-07-13 15:31:43
Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadanie 1 a , Zadanie 1 b, Zadanie 1 c wraz z remontem sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 327/8, 682/1, 331/7, 682/3, 682/3, 327/9, 331/6 w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2021-06-25 07:27:15
Zaprojektuj i wybuduj odwiert studni głębinowej na terenie ujęcia wody wraz z podłączeniem w instalację wodną i elektryczną do stacji uzdatniania wody na działce nr 7/16 w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2021-05-25 11:47:42
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b
Minął termin składania ofert
2021-04-22 11:40:10
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2021-04-02 11:23:30
Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2b
Minął termin składania ofert
2021-03-31 07:10:21
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.
Minął termin składania ofert
2021-02-15 12:58:43
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021
Minął termin składania ofert
2020-10-21 15:04:39
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadanie inwestycyjnym. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice"
Minął termin składania ofert
2020-09-07 10:56:18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2020-07-27 14:31:17
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - II przetarg
Minął termin składania ofert
2020-07-24 16:36:08
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi : wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2020-07-21 13:29:59
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach
Minął termin składania ofert
2020-07-07 20:48:57
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2020-04-08 09:14:44
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.
Minął termin składania ofert
2020-02-20 07:51:22
Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z nieruchomości niezamieszkałych oraz obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.
Minął termin składania ofert
2020-02-07 10:50:43
Zaprojektowanie i budowa ścieżki reowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2020-02-04 11:36:39
Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2020-01-13 12:06:43
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2019/2020
Minął termin składania ofert
2019-10-22 13:11:24
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby : Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gruntów rolnych klas I-IV.
Minął termin składania ofert
2019-07-24 12:49:54
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.
Minął termin składania ofert
2019-01-04 14:15:28
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z włączeniem do przepompowni P6 w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2018-12-06 11:50:47
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019
Minął termin składania ofert
2018-10-25 13:29:35
Zagospodarowanie terenu działki nr 76 w obrębie Czarnowo w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czarne w miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2018-10-15 11:14:24
PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI RUROCIĄGU fi400 MM, ORAZ OBNIŻENIE LUSTRA WODY NA ROZLEWISKU POD MIELNEM PYRZYCKIM, OBRĘB MIELNO PYRZYCKIE, GMINA KOZIELICE
Minął termin składania ofert
2018-09-14 12:42:15
PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI RUROCIĄGU fi400 MM, ORAZ OBNIŻENIE LUSTRA WODY NA ROZLEWISKU POD MIELNEM PYRZYCKIM, OBRĘB MIELNO PYRZYCKIE, GMINA KOZIELICE
Minął termin składania ofert
2018-08-27 12:58:15
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZIELICACH ORAZ OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W NOWIELINIE
Minął termin składania ofert
2017-12-21 13:19:36
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018.
Minął termin składania ofert
2017-10-19 09:44:26
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy.
Minął termin składania ofert
2017-08-28 16:01:11
Budowa chodników wraz ze zjazdami wzdłuż drogi powiatowej nr 1581Z w miejscowości Kozielice oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1554Z i drogi gminnej w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2017-08-11 13:39:15
Budowa rurociągu tłocznego DN 160 z m. Siemczyn do oczyszczalni ścieków w Kozielicach oraz budowa przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków P6 i P7.
Minął termin składania ofert
2017-06-12 13:43:52
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2017-01-26 09:08:38
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Kozielicach oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie.
Minął termin składania ofert
2016-11-15 07:51:35
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2016/2017.
Minął termin składania ofert
2016-10-21 08:17:25
Zaprojektuj i wybuduj odcinek sieci wodociągowej z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino
Minął termin składania ofert
2016-08-10 09:40:08
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach oraz dzieciom Punktu Przedszkolnego Koziołek w Kozielicach posiłku.
Minął termin składania ofert
2016-08-04 18:35:24
Zaprojektuj i wybuduj odcinek sieci wodociągowej z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino
Minął termin składania ofert
2016-06-16 09:51:22
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tetyń
Minął termin składania ofert
2015-12-04 08:58:49
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2015/2016.
Minął termin składania ofert
2015-10-22 09:57:16
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice.
Minął termin składania ofert
2015-06-02 14:51:27
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZIELICACH 1 600 000,00 zł
Minął termin składania ofert
2015-03-26 12:49:16
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 52 w miejscowości Kozielice, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2014-10-31 11:14:07
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2014/2015.
Minął termin składania ofert
2014-10-16 09:55:46
Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego
Minął termin składania ofert
2014-08-12 10:39:18
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kozielice w latach 2014 - 2019
Minął termin składania ofert
2014-07-10 10:24:50
Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkoli w Gminie Kozielice.
Minął termin składania ofert
2014-05-27 07:30:00
Budowa placu zabaw w ramach projektu systemowego poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Minął termin składania ofert
2014-03-31 13:43:50
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemczyn gmina Kozielice - II etap bydowy
Minął termin składania ofert
2013-11-14 10:36:23
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łoziece, gmina Kozielice - II etap budowy.
Minął termin składania ofert
2013-11-14 09:39:02
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach.
Minął termin składania ofert
2013-09-27 10:22:38
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza, spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, 2 300 000,00zł.
Minął termin składania ofert
2013-08-14 13:30:46
Udzielenie kredytu-pożyczki długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych
Minął termin składania ofert
2013-06-24 12:42:39
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2013-05-28 11:27:07
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2013-03-29 13:07:27
Budowa sieci wodociągowej na trasie Trzebórz - Podborze wraz z przyłączami, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2013-02-21 12:12:04
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, grzewczą oraz elektryczną na terenie działki nr ewid. 97 w miejscowości Rokity, gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2013-02-21 10:14:10
Zakup 378 sztuk gotowych paczek choinkowych dla uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach.
Minął termin składania ofert
2012-11-20 09:16:00
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2012/2013.
Minął termin składania ofert
2012-10-04 11:14:21
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebórz.
Minął termin składania ofert
2012-10-01 11:52:24
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Łozicach, budowa świetlicy wiejskiej w Siemczynie.
Minął termin składania ofert
2012-09-03 13:52:43
Wytworzenie i dostawa całodziennego wyżywienia dla dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach.
Minął termin składania ofert
2012-06-13 08:43:26
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego.
Minął termin składania ofert
2012-06-13 08:41:45
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice.
Minął termin składania ofert
2012-06-12 14:19:38
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łozice wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Kozielice
Minął termin składania ofert
2012-03-19 13:54:37
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemczyn wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Kozielcie.
Minął termin składania ofert
2012-03-19 09:42:50
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna.
Minął termin składania ofert
2011-11-29 11:35:01
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2011/2012.
Minął termin składania ofert
2011-10-04 12:46:27
Zarządzanie projektem: Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice
Minął termin składania ofert
2011-03-21 13:23:48
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna
Minął termin składania ofert
2011-03-14 12:34:38
Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego, gaśniczego i bezpieczeństwa dla OSP Tetyń w Gminie Kozielice.
Minął termin składania ofert
2011-03-10 12:02:49
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP TETYŃ, GMINA KOZIELICE
Minął termin składania ofert
2011-01-31 12:41:16
Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego
Minął termin składania ofert
2011-01-05 10:01:30
Wytworzenie, dostawa i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego.
Minął termin składania ofert
2010-11-17 12:53:15
Sprzedaż i dostawa leju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2010/2011.
Minął termin składania ofert
2010-10-06 13:37:20
Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzyce
Minął termin składania ofert
2010-05-27 11:05:05
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w ramach projektu unijnego "Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice".
Minął termin składania ofert
2010-01-05 07:31:13
"Wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach" w ramach projektu Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice.
Minął termin składania ofert
2009-12-17 07:50:54
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2009/2010.
Minął termin składania ofert
2009-10-05 10:07:24
Dowozy dzieci do Zespołu Szkół na terenie Gminy Kozielice.
Minął termin składania ofert
2009-07-03 09:56:54
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice oraz prowadzenie obsługi kasowej urzędu.
Minął termin składania ofert
2009-05-27 11:30:42
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBREBACH MIELNO PYRZYCKIE, ZADEKLINO DO WĘZŁA S3 PYRZYCE I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 122 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1554Z
Minął termin składania ofert
2009-03-18 14:15:32
Przebudowa dróg gminnych w obrębach Mielno Pyrzyckie, Zadeklino do węzła S3 "Pyrzyce" i drogi wojewódzkiej nr 122 do drogi powiatowej nr 1554Z
Minął termin składania ofert
2009-03-18 10:50:03
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czarnowo-Nowe Chrapowo, Gmina Kozielice.
Minął termin składania ofert
2009-02-09 13:22:11
Przebudowa dróg gminnych w obrębach Mielno Pyrzyckie, Zadeklino do węzła S3 "Pyrzyce" i drogi wojewódzkiej nr 122 do drogi powiatowej nr 1554Z
Minął termin składania ofert
2009-02-04 11:45:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
28 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Administrator BIP

Data publikacji:
28 cze 2003, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
05 maj 2023, godz. 08:15