Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XLV/351/23 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ?Lider Pojezierzy? oraz przystąpienia do Stowarzyszenia 2023-04-02 18:55:16
Uchwała Nr XLV/350/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2023-04-02 18:52:49
Uchwała Nr XLIV/345/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2023r. 2023-03-19 16:40:22
Uchwała Nr XLIV/349/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2023 r. 2023-03-19 16:33:58
Uchwała Nr XLIV/346/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 2023-03-19 16:28:09
Uchwała Nr XLIV/347/23 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2023-03-19 16:23:00
Uchwała Nr XLIV/348/23 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie stanowiska dotyczącego prawnego uregulowania stanu prawnego działki w Mielnie Pyrzyckim 2023-03-19 16:20:48
Uchwała Nr XLIII/340/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2023-2027 2023-01-29 14:11:21
Uchwała Nr XLIII/342/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2022 r. 2023-01-29 14:05:55
Uchwała Nr XLIII/344/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice 2023-01-29 13:18:03
Uchwała Nr XLIII/338/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2023 2023-01-29 13:11:40
Uchwała Nr XLIII/341/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2023-01-29 13:03:05
Uchwała Nr XLIII/337/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta 2023-01-29 12:57:36
Uchwała Nr XLIII/343/22 Rady GMINY KOZIELICE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031 2023-01-29 12:46:36
Uchwała Nr XLIII/339/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023 2023-01-29 12:43:32
Uchwała Nr XLII/333/22 Rady Gminy Kozielice z dnia15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2023- 2031 2022-12-29 10:14:32
Uchwała Nr XLII/324/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2022-12-28 12:29:10
Uchwała Nr XLII/326/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2022-12-28 12:24:13
Uchwała Nr XLII/327/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomosci 2022-12-28 12:20:22
Uchwała Nr XLII/328/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-12-28 12:16:44
Uchwała Nr XLII/329/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2022-12-28 12:13:55
Uchwała Nr XLII/330/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez gminę Kozielice 2022-12-28 12:09:31
Uchwała Nr XLII/334/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta 2022-12-28 12:05:08
Uchwała Nr XLII/335/22 Rady Gminy Kozielice z dnia15 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta 2022-12-28 12:02:40
Uchwała Nr XLII/325/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2022-12-28 11:59:48
Uchwała Nr XLII/331/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2022 r. 2022-12-28 11:55:47
Uchwała Nr XLII/332/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2023. 2022-12-28 11:50:35
Uchwała Nr XLI/316/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023? 2022-11-10 18:23:12
Uchwała Nr XLI/317/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przedłużenie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-11-10 18:18:59
Uchwała Nr XLI/318/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 2 lat 2022-11-10 18:15:59
Uchwała Nr XLI/319/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 października 2022 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-11-10 18:13:48
Uchwała NR XLI/323/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022-2031 2022-11-10 18:08:22
Uchwała Nr XLI/320/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice 2022-11-10 18:06:06
Uchwała Nr XLI/321/2022 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 2022-11-10 18:02:52
Uchwała NR XLI/322/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:52:07
Uchwała Nr XL/312/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031. 2022-10-19 09:16:35
Uchwała Nr XL/311/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-19 09:07:57
Uchwała Nr XL/304/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przedłużenie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-10-19 08:57:59
Uchwała Nr XL/307/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 września 2022 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 4 lat 2022-10-19 08:55:48
Uchwała Nr XL/310/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej ? Nasz Dom? w Krzemlinie 2022-10-19 08:53:20
Uchwała Nr XL/306/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2022-10-18 13:45:25
Uchwała Nr XL/305/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-10-18 13:39:39
Uchwała Nr XL/308/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-10-18 12:38:02
Uchwała Nr XL/309/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-10-18 12:06:48
Uchwała Nr XL/315/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 września 2022 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg na terenie gminy Kozielice 2022-10-14 13:48:16
Uchwała Nr XL/314/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej dróg na terenie gminy Kozielice 2022-10-14 13:40:24
Uchwała Nr XXXIX/303/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2022 rok 2022-09-27 12:24:15
Uchwała Nr XXXVIII/300/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 2022-09-07 14:34:13
Uchwała Nr XXXVIII/301/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-07 14:26:55
Uchwała Nr XXXVIII/299/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Rokity, gmina Kozielice 2022-09-07 13:42:35
Uchwała Nr XXXVIII/298/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice, gmina Kozielice 2022-09-07 12:43:53
Uchwała Nr XXXVIII/302/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia15 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-09-07 11:57:21
Uchwała Nr XXXVII/295/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2021 2022-07-14 14:19:35
Uchwała Nr XXXVII/293/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031 2022-07-14 13:31:06
Uchwała Nr XXXVII/296/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-14 13:04:50
Uchwała Nr XXXVII/282/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kozielice odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 2022-07-14 12:57:05
Uchwała Nr XXXVII/283/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2022-07-13 13:51:45
Uchwała nr XXXVII/280/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza? oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia 2022-07-13 13:42:03
Uchwała XXXVII/297/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2022-07-13 13:33:40
Uchwała Nr XXXVII/289/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2022-07-13 13:28:40
Uchwała Nr XXXVII/292/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-13 11:14:27
Uchwała Nr XXXVII/294/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania. 2022-07-13 10:59:54
Uchwała Nr XXXVII/286/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-07-13 10:53:31
Uchwała Nr XXXVII/284/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-07-13 10:40:24
Uchwała Nr XXXVII/288/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-07-08 13:07:26
Uchwała Nr XXXVII/290/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie stanowiska dotyczącego prawnego uregulowania stanu prawnego działki w Siemczynie 2022-07-08 13:00:22
Uchwała Nr XXXVII/287/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-07-08 12:54:55
Uchwała Nr XXXVII/291/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2022-07-08 12:49:49
Uchwała Nr XXXVII/285/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-07-08 12:40:35
Uchwała Nr XXXVI/279/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-06-23 09:32:10
Uchwała Nr XXXVI/277/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-06-23 09:23:53
Uchwała Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-06-23 09:18:54
Uchwała Nr XXXV/276/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031 2022-05-12 11:23:08
Uchwała Nr XXXV/275/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-05-12 11:17:29
Uchwała Nr XXXV/274/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 10:54:16
Uchwała Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-05-12 10:45:25
Uchwała Nr XXXV/270/22 Rady Gminy Kozielice Z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2022-05-12 10:39:44
Uchwała Nr XXXV/263/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat 2022-05-12 10:30:33
Uchwała Nr XXXV/272/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Gminy Kozielice 2022-05-12 10:27:56
Uchwała Nr XXXV/273/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Kozielice ? edycja 2022" 2022-05-12 10:23:09
Uchwała Nr XXXV/267/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku 2022-05-12 10:20:34
Uchwała Nr XXXV/266/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-05-12 10:17:55
Uchwała Nr XXXV/265/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-05-12 10:14:23
Uchwała Nr XXXV/268/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 2 lat 2022-05-12 10:12:25
Uchwała Nr XXXV/269/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2022-05-12 10:09:59
Uchwała Nr XXXV/264/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2022-05-12 10:07:20
Uchwała Nr XXXIV/259/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2022-03-31 13:24:49
Uchwała Nr XXXIV/258/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. 2022-03-31 13:12:44
Uchwała Nr XXXIV/260/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2022-03-31 12:49:28
Uchwała Nr XXXIV/262/22 Rady Gminy Kozielice z dnia24 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 2022-03-31 12:45:31
Uchwała Nr.XXXIV/257/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2022 r. 2022-03-29 14:06:12
Uchwała Nr XXXIII/252/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031 2022-02-15 13:07:05
Uchwała Nr XXXIII/250/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 2022-02-15 13:02:14
Uchwała Nr XXXIII/251/21 Rady Gminy Kozielice Z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2022 2022-02-13 19:06:09
Uchwała Nr XXXIII/249/21 Rady Gminy Kozielice Z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2022-02-13 18:34:56
Uchwała Nr XXXIII/248/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2021 r. 2022-02-13 18:29:57
Uchwała Nr XXXIII/247/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice 2022-02-13 18:23:43
Uchwała Nr XXXIII/253/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-13 18:17:37
Uchwała Nr XXXIII/254/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2022 2022-02-13 18:14:15
Uchwała Nr XXXIII/255/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2022-02-13 18:10:18
Uchwała Nr XXXII/233/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-12-28 14:07:45
Uchwała Nr XXXII/232/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-12-28 14:04:40
Uchwała Nr XXXII/240/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-12-28 13:59:42
Uchwała Nr XXXII/236/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2021-12-28 13:53:30
Uchwała Nr XXXII/239/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-12-28 13:50:35
Uchwała Nr XXXII/234/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-12-28 13:47:34
Uchwała Nr XXXII/238/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-12-28 13:44:31
Uchwała Nr XXXII/235/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-12-28 13:39:21
Uchwała Nr XXXII/244/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2021-12-28 13:18:23
Uchwała Nr XXXII/242/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-12-28 13:14:57
Uchwała Nr XXXII/243/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-12-28 13:09:42
Uchwała Nr XXXII/241/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-12-28 13:06:21
Uchwała Nr XXXII/237/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-12-28 13:02:34
Uchwała Nr XXXII/246/21 Rady Gminy Kozielice Z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2021r. 2021-12-28 12:59:09
Uchwała Nr XXXII/245/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021r. 2021-12-28 12:53:26
Uchwała Nr XXXII/231/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022? 2021-12-28 12:47:01
Uchwała Nr XXXI/230/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 października 2021 roku w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku grupy mieszkańców sołectwa Tetyń 2021-12-15 14:01:19
Uchwała Nr XXXI/229/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice 2021-12-15 13:59:46
Uchwała Nr XXXI/228/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2021-12-15 13:58:20
Uchwała Nr XXXI/227/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 13:56:44
Uchwała Nr XXXI/226/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 13:54:44
Uchwała Nr XXXI/225/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat 2021-12-15 13:52:32
Uchwała Nr XXX/213/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 10:14:52
Uchwała Nr XXX/212/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 10:07:19
Uchwała Nr XXX/224/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu ? Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kozielice? 2021-10-28 10:00:19
Uchwała Nr XXX/223/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-10-28 09:36:40
Uchwała Nr XXX/220/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 w sprawie stanowiska dotyczącego prawnego uregulowania stanu prawnego działki w Czarnowie 2021-10-25 14:05:51
Uchwała Nr XXX/222/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-10-25 14:01:53
Uchwała Nr XXX/214/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-10-25 13:55:06
Uchwała Nr XXX/221/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-10-25 13:50:48
Uchwała Nr XXX/217/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-10-25 13:46:29
Uchwała Nr XXX/218/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-10-25 13:41:01
Uchwała Nr XXX/216/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-10-25 13:31:12
Uchwała Nr XXX/219/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-10-25 13:26:48
Uchwała Nr XXX/215/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-10-25 13:16:08
Uchwała Nr XXIX/205/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kozielice do składu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach 2021-08-17 13:16:02
Uchwała Nr XXIX/209/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania 2021-08-17 13:10:47
Uchwała Nr XXIX/206/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-08-17 12:53:15
Uchwała Nr XXIX/210/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2020 2021-08-17 12:46:28
Uchwała Nr XXIX/208/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021r. 2021-08-17 12:41:47
Uchwała Nr XXIX/204/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród Wójta Gminy Kozielice za osiągnięte wyniki sportowe 2021-08-17 12:33:04
Uchwała Nr XXIX/207/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-17 12:19:42
Uchwała Nr XXIX/203/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego stypendium motywacyjnego dla najlepszych uczniów szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Kozielice 2021-08-17 12:13:06
Uchwała Nr XXIX/202/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 2021-08-17 11:57:31
Uchwała Nr XXIX/185/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-08-16 14:35:39
Uchwała Nr XXIX/195/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-08-16 14:21:58
Uchwała Nr XXIX/196/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-08-16 14:13:21
Uchwała Nr XXIX/193/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-15 12:29:51
Uchwała Nr XXIX/194/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-15 11:58:00
Uchwała Nr XXIX/197/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-15 11:53:48
Uchwała Nr XXIX/190/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-15 11:45:58
Uchwała Nr XXIX/187/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-07-15 11:34:37
Uchwała Nr XXIX/192/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-15 11:29:22
Uchwała Nr XXIX/199/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 20 lat 2021-07-15 11:23:49
Uchwała Nr XXIX/188/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat 2021-07-15 11:18:05
Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-15 11:14:03
Uchwała Nr XXIX/191/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-07-15 11:03:11
Uchwała Nr XXIX/200/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata 2021-07-15 09:56:31
Uchwała Nr XXIX/201/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie stanowiska dotyczącego prawnego uregulowania stanu prawnego boiska w Maruszewie 2021-07-15 09:48:47
Uchwała Nr XXIX/186/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2021-07-15 09:32:59
Uchwała Nr XXIX/189/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat 2021-07-15 09:27:37
Uchwała Nr XXVIII/183/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-06 12:33:41
Uchwała Nr XXVIII/180/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2021-05-06 12:22:32
Uchwała Nr XXVIII/181/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 2021-05-06 12:17:10
Uchwała Nr XXVIII/184/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie podtrzymania stanowiska o bezzasadności skargi 2021-05-06 12:10:30
Uchwała Nr XXVIII/170/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-05-04 10:49:30
Uchwała Nr XXVIII/182/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Kozielice w ciągu drogi powiatowej 2021-05-04 10:36:36
Uchwała Nr XXVII/169/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2021-03-24 12:34:26
Uchwała Nr XXVI/164/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-03-17 09:45:30
Uchwała Nr XXVI/167/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2021-03-17 09:41:07
Uchwała Nr XXVI/165/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-03-16 12:22:50
Uchwała Nr XXVI/166/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-03-16 11:58:30
Uchwała Nr XXVI/163/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2021 r. 2021-03-10 12:00:05
Uchwała Nr XXVI/168/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 2021-03-10 11:49:46
Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice 2021-03-04 12:29:59
Uchwała Nr XXV/161/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-02-18 09:21:03
Uchwała Nr XXV/160/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. 2021-02-18 08:59:01
Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku uchylająca uchwałę nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice 2021-02-18 08:51:20
Uchwała Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-02-18 08:46:37
Uchwała Nr XXIII/148/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy |Kozielice na 2020 rok 2021-01-13 11:27:38
Uchwała Nr XXIII/147/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla sołtysów 2021-01-13 11:19:33
Uchwała Nr XXIII/146/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 2021-01-13 11:13:29
Uchwała N XXIII/149/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-01-13 10:59:35
Uchwała Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2021-01-13 10:50:52
Uchwała Nr XXIII/144/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2020 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do udzielania tych ulg 2021-01-13 10:42:34
Uchwała Nr XXIV/156/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 2021-01-13 10:22:17
Uchwała Nr XXIV/155/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2021-01-13 10:09:32
Uchwała Nr XXIV/151/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2021 2021-01-13 09:53:23
Uchwała Nr XXIV/153/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-01-12 12:23:26
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2021 2021-01-12 12:15:39
Uchwała Nr XXIV/154/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat 2021-01-12 12:05:33
Uchwała Nr XXIV/157/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 2021-01-12 11:31:27
Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice 2020-12-15 11:23:00
Uchwała Nr XXII/142/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-12-03 13:58:56
Uchwała Nr XXII/141/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice 2020-12-03 13:55:07
Uchwała Nr XXII/140/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat 2020-12-03 13:42:30
Uchwała Nr XXI/132/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozielice na lata 2020-2024 2020-11-02 13:20:40
Uchwała Nr XXI/134/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021? 2020-11-02 13:06:07
Uchwała Nr XXI/137/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej ?Nasz Dom? w Krzemlinie 2020-11-02 12:55:06
Uchwała Nr XXI/133/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 2020-11-02 12:42:24
Uchwała Nr XXI/136/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-11-02 12:33:53
Uchwała Nr XXI/139/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 2020-11-02 12:22:52
Uchwała Nr XXI/138/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-11-02 12:12:30
Uchwała Nr XXI/135/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2020-11-02 11:55:59
Uchwała Nr XX/131/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-09-10 11:55:29
Uchwała Nr XX/130/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-09-10 11:51:34
Uchwała Nr XX/129/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2020-09-10 11:36:38
Uchwała Nr XX/128/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2020-09-10 11:18:47
Uchwała Nr XX/127/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 2020-09-10 11:01:36
Uchwała Nr XX/126/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 03 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 2020-09-10 10:49:25
Uchwała Nr XX/125/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 03 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 2020-09-10 09:55:34
Uchwała Nr XX/124/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 03 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-09-10 09:33:11
Uchwała Nr XIX/123/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 2020-09-02 10:18:47
Uchwała Nr XIX/122/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-09-02 10:13:44
Uchwała Nr XIX/121/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków 2020-09-02 10:10:35
Uchwała Nr XVIII/120/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-07-22 12:22:53
Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice za rok 2019 2020-07-22 12:20:41
Uchwała nr XVIII/118/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania 2020-07-22 12:17:13
Uchwała Nr XVIII/117/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 2020-07-22 12:15:19
Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-07-22 12:13:09
Uchwała Nr XVIII/115/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 2020-07-22 12:09:35
Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gróg gminnych w gminie Kozielice 2020-07-22 12:01:54
Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, Gmina Kozielice 2020-07-22 11:59:15
Uchwała Nr XVIII/112/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 2020-07-22 11:37:36
Uchwała Nr XVIII/111/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej 2020-07-22 11:35:51
Uchwała Nr XVIII/110/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat 2020-07-22 11:33:26
Uchwała Nr XVIII/109/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-07-22 11:31:18
Uchwała Nr XVII/108/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 2020-06-08 08:57:34
Uchwała Nr XVII/107/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie zadania pn. ?Przebudowa skrzyżowania DW 122 Krajnik ? Piasecznik z drogą powiatową nr 1554Z Łozice ? Trzebórz oraz z drogą gminną w m. Łozice? 2020-06-08 08:53:50
Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2020?. 2020-05-28 09:47:49
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019? 2020-05-28 09:36:01
Uchwała Nr XVI/106/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-03-04 13:50:21
Uchwała Nr XVI/105/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 luty 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 2020-03-04 13:47:53
Uchwała Nr XVI/104/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 luty 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-03-04 13:40:18
Uchwała Nr XVI/103/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu 2020-03-04 11:23:57
Uchwała Nr XVI/102/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-03-04 11:22:00
Uchwała Nr XVI/101/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2020-03-04 11:16:34
Uchwała Nr XVI/100/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-04 11:02:26
Uchwała Nr XVI/99/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice 2020-03-04 10:59:19
Uchwała NR XVI/98/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2020 r. 2020-03-04 10:52:56
Uchwała Nr XVI/97/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku. w sprawie powołania składu osobowego komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego 2020-03-04 10:41:01
Uchwała Nr XV/94/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030 2020-01-15 13:58:36
Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 2020-01-15 13:50:48
Uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2020 2020-01-15 13:31:05
Uchwała Nr XIV/84/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2020-01-15 13:07:21
Uchwała Nr XIV/83/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 393/3 stanowiącej własność Gminy Kozielice położonej w Kozielicach 2020-01-15 11:59:02
Uchwała Nr XIV/91/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 2020-01-15 11:53:44
Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 2020-01-15 10:44:01
Uchwała Nr XIV/89/19 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030 2020-01-15 10:23:05
Uchwała Nr XIV/88/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 2020-01-15 10:17:48
Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 2020-01-15 10:08:52
Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-15 10:01:22
Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice 2020-01-15 09:52:41
Uchwała Nr. XII/80/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice 2019-12-16 13:28:00
Uchwała Nr. XII/79/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2019-12-16 13:26:30
Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kozielice 2019-11-27 12:30:01
Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie: stanowiska dotyczącego odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy 2019-11-26 13:05:36
Uchwała Nr. XII/80/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice 2019-11-12 14:09:30
Uchwała Nr. XII/79/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 2019-11-12 13:31:57
Uchwała Nr XII/78/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 2019-11-12 12:47:44
Uchwała Nr. XII/77/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 2019-11-12 12:41:21
Uchwała Nr.XII/76/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2019-11-12 12:22:38
Uchwała Nr. XII/75/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2019-11-12 12:00:54
Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2020?. 2019-11-12 11:55:44
Uchwała Nr XII/73/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2019-11-12 11:25:44
Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2019-10-16 13:51:46
Uchwała Nr XI/70/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice 2019-10-16 13:46:18
Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-10-16 13:43:42
Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-10-16 13:40:31
Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2019-10-16 13:37:04
Uchwała NR XI/66/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 2019-10-16 13:34:13
Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie oraz kierowania do niego osób wymagających opieki 2019-10-16 12:52:44
Uchwała Nr X/64/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry 2019-08-08 12:40:01
Uchwała Nr X/63/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-08-08 12:33:36
Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozielice za rok 2018 2019-08-08 12:21:17
Uchwała Nr X/61/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kozielice wotum zaufania 2019-08-08 12:14:12
Uchwała Nr X/60/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 2019-08-08 11:38:08
Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2019 r. 2019-08-08 11:16:04
Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice, gmina Kozielice 2019-08-08 10:40:51
Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice 2019-08-08 10:36:54
Uchwała Nr X/56/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2019-08-08 10:31:51
Uchwała Nr X/55/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2019-08-08 10:26:41
Uchwała Nr X/54/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez gminę Kozielice 2019-08-08 10:21:28
Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 2019-08-07 14:07:08
Uchwała Nr X/50/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kozielice 2019-08-07 13:59:07
Uchwała Nr X/49/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy 2019-08-07 13:53:37
Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2019-05-14 11:52:04
Uchwała Nr VIII/46/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25.04.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 2019-05-14 11:41:19
Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2019-05-14 11:26:17
Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu 2019-05-14 11:17:43
Uchwała Nr VIII/43/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu 2019-05-13 14:17:25
Uchwała Nr VIII/42/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 roku 2019-05-13 14:12:55
Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozielice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-05-13 13:57:10
Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji 2019-05-13 13:46:02
Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kozielice na rok 2020 2019-03-21 12:56:12
Uchwała Nt VII/38/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2019 2019-03-21 12:48:29
Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2019 r. 2019-03-18 13:02:45
Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/137/2017 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice 2019-03-18 12:21:44
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice 2019-02-28 13:42:43
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok 2019-02-28 13:07:23
Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok 2019-02-28 12:44:16
Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-02-28 12:30:15
Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych 2019-02-28 12:09:25
Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały 2019-02-28 12:00:40
Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji skarg ,wniosków i petycji 2019-02-28 11:52:30
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku. w sprawie powołania komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego 2019-02-19 13:37:58
Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku. w sprawie powołania komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 2019-02-19 13:28:17
Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2019-02-19 13:17:12
Uchwała Nr V/25/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego 2019-02-19 13:03:00
Uchwała Nr V/24/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 2019-02-19 12:48:56
Uchwała Nr V/23/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-19 12:41:02
Uchwała Nr V/22/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-02-19 12:30:49
Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2019 - 2030 2019-02-19 11:41:17
Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 2019-02-11 09:56:45
Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018- 2030 2019-02-11 09:54:30
Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 2019-01-18 12:00:19
Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019 2019-01-16 14:08:37
Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018- 2030 2019-01-16 13:12:36
Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 2019-01-16 13:00:27
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019" 2019-01-16 12:40:23
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 2019-01-15 14:32:32
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2019-01-15 14:21:48
Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 2019-01-15 13:52:03
Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 2019-01-15 13:39:54
Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice gmina Kozielice 2019-01-15 13:27:33
Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej 2019-01-15 13:17:03
Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego 2019-01-15 13:09:41
Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej 2018-12-04 13:40:22
Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2018-12-04 13:29:15
Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry 2018-12-04 13:13:24
Uchwała II/7/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice 2018-12-04 12:52:53
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019? 2018-12-04 12:19:31
Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej 2018-12-04 11:53:51
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kozielice 2018-11-23 10:45:05
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kozielice 2018-11-23 10:37:12
Uchwała nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-11-15 10:49:34
Uchwała Nr XXXVI/247/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice 2018-11-15 10:07:00
Uchwała NR XXXV/246/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 października 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kozielice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-10-23 13:30:00
Uchwała Nr XXXV/245/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 2018-10-23 13:21:17
Uchwała Nr XXXV/244/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2018-10-23 13:00:31
Uchwała Nr XXXV/243/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023 2018-10-23 12:27:41
Uchwała nr XXXIV/242/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/225/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku 2018-10-23 12:12:06
Uchwała Nr XXXIV/241/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018- 2030 2018-09-06 13:34:39
Uchwała Nr XXXIV/240/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2018-09-06 13:22:08
Uchwała Nr XXXIV/239/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 2018-09-06 13:14:00
Uchwała Nr XXXIV/238/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-09-06 12:33:11
Uchwała Nr XXXIV/237/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kozielice odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 2018-09-06 12:19:43
Uchwała Nr XXXIV/236/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kozielice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-09-06 12:07:44
Uchwała Nr XXXIV/235/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2018-09-06 11:50:32
Uchwała Nr XXXIV/234/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2018-09-06 09:51:43
Uchwała Nr XXXIV/233/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata 2018-09-05 13:38:55
Uchwała Nr XXXIV/232/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-09-05 13:03:52
Uchwała Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-09-05 12:40:31
Uchwała Nr XXXIV/230/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 7 lat 2018-09-05 12:13:53
Uchwała Nr XXXIII/229/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018- 2030 2018-07-06 08:54:03
Uchwała Nr XXXIII/228/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-07-06 08:50:07
Uchwała Nr XXXIII/227/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2018-07-06 08:44:49
Uchwała nr XXXIII/226/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2018-07-03 12:55:35
Uchwała nr XXXIII/225/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2018-07-03 09:59:39
Uchwała Nr XXXIII/224/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozielice 2018-07-03 09:51:53
Uchwała Nr XXXIII/223/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kozielice? 2018-07-03 09:33:29
Uchwała Nr XXXIII/222/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2018-07-03 09:26:07
Uchwała Nr XXXIII/221/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2018-07-03 09:19:26
Uchwała Nr XXXIII/220/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-07-03 09:12:51
Uchwała Nr XXXIII/219/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry 2018-07-03 09:06:39
Uchwała Nr XXXII/218/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-06-05 13:04:59
Uchwała Nr XXXII/217/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-05 12:58:47
Uchwała Nr XXXII/216/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozielice za 2017 rok 2018-06-05 12:54:17
Uchwała Nr XXXII/215/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018-2030 2018-06-05 12:49:31
Uchwała Nr XXXII/214/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia w budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2018-06-05 12:44:11
Uchwała Nr XXXII/213/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 2018-06-05 12:35:40
Uchwała Nr XXXII/212/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2018-06-05 12:29:47
Uchwała Nr XXVII/187/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018 - 2030 2018-05-28 11:57:30
Uchwała Nr XXXI/211/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kozielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-05-24 10:22:16
Uchwała Nr XXX/209/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie:zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2018-05-23 14:27:05
Uchwała Nr XXX/208/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Kozielice 2018-05-23 14:20:13
Uchwała Nr XXX/210/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kozielice 2018-05-07 11:55:05
Uchwała Nr XXX/207/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego przez Gminę Kozielice 2018-05-07 11:49:11
Uchwała Nr XXX/206/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozielicach prowadzonej przez Gminę Kozielice 2018-05-07 11:41:21
Uchwała Nr XXX/205/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawani 2018-05-07 10:56:57
Uchwała Nr XXX/204/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 kwietnia 2018roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kozielice 2018-05-07 10:47:34
Uchwała Nr XXIX/203/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 2018-03-27 13:33:53
Uchwała Nr XXIX/202/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 2018-03-27 13:28:07
Zarządzenie Nr 32.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r 2018-03-12 11:00:04
Uchwała Nr XXVIII/189/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023 2018-03-09 07:45:34
Uchwała Nr XXVIII/201/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 2018-03-06 14:41:28
UCHWAŁA XVIII/200/18 RADY GMINY KOZIELICE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-06 14:36:20
UCHWAŁA NR XXVIII/198/18 RADY GMINY KOZIELICE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach prowadzonych przez gminę Kozielice 2018-03-06 14:19:17
Uchwała Nr XXVIII/197/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozielice na lata 2018-2021 2018-03-06 14:01:26
Uchwała Nr XXVIII/196/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-03-05 14:20:04
Uchwała Nr XXVIII/195/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2018-03-05 13:39:36
Uchwała Nr XXVIII/194/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2018-03-05 13:36:21
Uchwała Nr XXVIII/193/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2018-03-05 13:10:30
UCHWAŁA NR XXVIII/192/18 RADY GMINY KOZIELICE z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2018 r. 2018-03-05 11:11:13
UCHWAŁA NR XXVIII/191//2018 Rady Gminy Kozielice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozielice. 2018-03-05 10:58:23
Uchwała Nr XXVIII/190/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 2018-03-05 10:29:17
Uchwała Nr XXVIII/189/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023 2018-03-05 10:25:13
Uchwała Nr XXVII/185/17 Rady Gminy w Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2017 2018-02-12 10:33:41
UCHWAŁA NRXXVII/184/2017 RADY GMINY W KOZIELICACH z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice 2018-02-12 10:26:29
UCHWAŁA NR XXVII/183/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi publicznej 2018-02-05 10:22:08
Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2018-02-05 10:09:19
UCHWAŁA Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018 2018-02-05 10:08:39
Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2017-11-28 08:51:07
Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2017-11-28 08:48:55
Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2018-2022. 2017-11-28 08:48:10
Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018". 2017-11-28 08:47:00
Uchwała Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kozielice. 2017-11-28 08:45:04
Uchwała Nr XXVI/178/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2017. 2017-11-28 08:43:52
Uchwała Nr XXVI/179/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2017. 2017-11-28 08:43:05
Uchwała Nr XXVI/180/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2017-2027. 2017-11-28 08:42:08
Uchwała Nr XXV/162/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017 - 2023. 2017-10-03 09:04:17
Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017 - 2026". 2017-10-03 09:02:59
Uchwała Nr XXV/162/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017 - 2023. 2017-10-03 08:59:59
Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017 - 2026. 2017-10-03 08:58:36
Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice. 2017-10-03 08:56:38
Uchwała Nr XXV/165/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2017-10-03 08:54:17
Uchwała Nr XXV/166/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2018 - 2022. 2017-10-03 08:52:29
Uchwała Nr XXV/167/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały. 2017-10-03 08:51:19
Uchwała Nr XXV/168/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2017. 2017-10-03 08:50:44
Uchwała Nr XXV/169/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2017. 2017-10-03 08:50:04
Uchwała Nr XXV/170/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2017 - 2027. 2017-10-03 08:48:37
Uchwała Nr XXV/171/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół. 2017-10-03 08:45:34
Uchwała Nr XXV/172/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach. 2017-10-03 08:44:39
Uchwała Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej. 2017-07-11 12:02:34
Uchwała Nr XXIV/155/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-07-11 12:01:45
Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2017. 2017-07-11 12:00:20
Uchwała Nr XXIV/157/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2017. 2017-07-11 11:59:08
Uchwała Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice. 2017-07-11 11:57:55
Uchwała Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice. 2017-07-11 11:56:04
Uchwała Nr XXIV/160/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2017-07-11 11:55:02
Uchwała Nr XXIV/161/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. 2017-07-11 11:54:13
Uchwała Nr XXIII/153/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2017-06-08 09:29:30
Uchwała Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej. 2017-06-08 09:24:52
Uchwała Nr XXIII/147/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice. 2017-06-08 09:21:12
Uchwała Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2017. 2017-06-08 09:18:39
Uchwała Nr XXIII/149/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2107. 2017-06-08 09:17:50
Uchwała Nr XXIII/150/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozielice za rok 2016. 2017-06-08 09:16:43
Uchwała Nr XXIII/151/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 2017-06-08 09:15:38
Uchwała Nr XXIII/152/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu publicznego ograniczonego. 2017-06-08 09:14:21
Uchwała Nr XXII.145.2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kozielicach prowadzonych przez Gminę Kozielice. 2017-04-19 13:38:01
Uchwała Nr XXI/131/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-04-06 08:53:25
Uchwała Nr XXI/132/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim. 2017-04-06 08:52:28
Uchwała Nr XXI/133/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2017. 2017-04-06 08:51:37
Uchwała Nr XXI/134/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenia na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz. 2017-04-06 08:50:46
Uchwała Nr XXI/135/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozielice na 2017 rok. 2017-04-06 08:49:42
Uchwała Nr XXI/136/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kozielice. 2017-04-06 08:48:23
Uchwała Nr XXI/137/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:46:16
Uchwała Nr XXI/138/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:45:05
Uchwała Nr XXI/139/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:44:11
Uchwała Nr XXI/140/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Łozice, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:43:22
Uchwała Nr XXI/141/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Przydarłów, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:42:37
Uchwała Nr XXI/142/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Trzebórz, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:41:32
Uchwała Nr XXI/143/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Tetyń, gmina Kozielice. 2017-04-06 08:40:21
Uchwała Nr XXI/144/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. 2017-04-06 08:37:37
Uchwała Nr XX.130.2017 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kozielicach prowadzonych przez Gminę Kozielice. 2017-03-15 11:46:29
Uchwała Nr XIX/119/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r. 2017-03-02 11:21:25
Uchwała Nr XIX/120/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2017-03-02 11:19:10
Uchwała Nr XIX/121/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 2017-03-02 11:18:13
Uchwała Nr XIX/122/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyrażęnia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu publicznego nieograniczonego. 2017-03-02 11:17:11
Uchwała Nr XIX/123/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar obrębu Rokity, Gmina Kozielice. 2017-03-02 11:15:32
Uchwała Nr XIX/124/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzu, zezwolenia na ustawienie nagrobka oraz wjazd na cmentarz. 2017-03-02 11:13:53
Uchwała Nr XIX/125/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wpro