Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 26.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej. 2023-04-21 14:46:12
Zarządzenie Nr 25.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2023-04-21 14:44:37
Zarządzenie Nr 24.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2023-04-12 14:27:28
Zarządzenie Nr 13.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-03-22 10:13:43
Zarządzenie Nr 14.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-03-22 10:06:26
Zarządzenie Nr 15.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-03-22 10:00:53
Zarządzenie Nr 16.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLIV/349/23 2023-03-22 09:56:26
Zarządzenie Nr 18.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęzę oraz Kozielice 2023-03-22 09:41:21
Zarządzenie Nr 19.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach. 2023-03-21 10:43:58
Zarządzenie Nr 17.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2023-03-03 10:24:19
Zarządzenie Nr 116.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2023-02-22 11:13:37
Zarządzenie Nr 117.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/342/22 z dnia 29.12.2022 r. 2023-02-22 11:08:54
Zarządzenie Nr 120.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjecia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach 2023-02-22 11:00:09
Zarządzenie Nr 121.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem hali sportowej w Kozielicach oraz zasad udzielania zwolnień i ulg 2023-02-22 10:54:08
Zarządzenie Nr 6.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznie 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozielice na rok 2023 2023-02-22 10:26:01
Zarządzenie Nr 7.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznie 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2023-02-22 10:23:48
Zarządzenie Nr 10.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice 2023-02-22 10:20:17
Zarządzenie Nr 12.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Czarnowie 2023-02-21 14:23:47
Zarządzenie Nr 125.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:47:32
Zarządzenie Nr 124.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:38:20
Zarządzenie Nr 123.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:18:14
Zarządzenie Nr 122.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:10:58
Zarządzenie Nr 119.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:01:27
Zarządzenie Nr 118.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 12:46:37
Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 11:54:49
Zarządzenie Nr 1.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Kozielice na 2023 r., ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2023 r. 2023-02-21 11:10:38
Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-02-21 11:00:09
Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-02-21 10:49:26
Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-02-21 10:13:47
Zarządzenie Nr 9/A.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-02-21 10:06:33
Zarządzenie Nr 11.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-02-15 11:55:34
Zarządzenie Nr 11.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-02-15 11:52:47
Zarządzenie Nr 3.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-01-11 13:17:12
Zarządzenie Nr 113.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-23 11:54:02
Zarządzenie Nr 112.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/331/22 z dnia 15.12.2022 r. 2022-12-23 11:07:58
Zarządzenie Nr 108.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-23 09:48:37
Zarządzenie Nr 111.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy Kozielice 2022-12-21 12:14:47
Zarządzenie Nr 110.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający sołtysa. 2022-12-20 14:17:11
ZARZĄDZENIE NR 109/2022 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach oraz określenia regulaminu pracy tej komisji. 2022-12-19 09:36:47
Zarządzenie Nr 23.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach za 2021 rok 2022-12-14 12:17:59
Zarządzenie Nr 24.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-12-14 12:13:48
Zarządzenie Nr 53.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-12-14 11:58:03
Zarządzenie Nr 88.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28.10.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022/2023 2022-12-14 11:44:02
Zarządzenie Nr 105A.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-13 14:22:58
Zarządzenie Nr 105B.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-13 13:52:39
Zarządzenie Nr 105.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-09 12:43:55
Zarządzenie Nr 104.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-09 12:36:25
Zarządzenie Nr 103.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-09 12:20:28
Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Kozielice Z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-09 11:31:45
Zarządzenie Nr 107.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2022-12-09 09:41:56
Zarządzenie Nr 98.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2022-12-05 12:05:04
Zarządzenie Nr 92.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLI/322/22 z dnia 27.10.2022 r. 2022-12-01 13:49:47
Zarządzenie Nr 93.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-12-01 13:35:27
Zarządzenie Nr 94.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłem do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice 2022-12-01 13:03:24
Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23.11.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiekt 2022-11-25 11:54:43
Zarządzenie Nr 89.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:42:50
Zarządzenie Nr 90.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:37:22
Zarządzenie Nr 91.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:31:38
Zarządzenie Nr 95.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:27:42
Zarządzenie Nr 86.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 12:38:52
Zarządzenie Nr 85.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2022 r. 2022-10-28 12:28:28
Zarządzenie Nr 84.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 12:25:38
Zarządzenie Nr 83.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 października 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązanaiach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. z 2022 r., poz.1967 ) 2022-10-28 12:12:27
Zarządzenie Nr 73.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kozielicach realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach 2022-10-28 10:24:22
Zarządzenie Nr 75.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowania dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-10-28 10:10:41
Zarządzenie Nr 77.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XL/311/22 z dnia 29.09.2022 r. 2022-10-28 09:55:51
Zarządzenie Nr 81.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022/2023 2022-10-28 09:40:49
Zarządzenie Nr 76.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 08:54:59
Zarządz;enie Nr 78.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 08:51:02
Zarządzenie Nr 79.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 08:38:56
Zarządzenie Nr 79A.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-19 14:32:09
Zarządzenie Nr 82.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-19 13:34:41
Zarządzenie Nr 80.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023" 2022-10-04 14:25:19
Zarządzenie Nr 80.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023" 2022-10-04 14:23:44
Zarządzenie Nr 72.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości, dla zadania pn. "Pod Biało-czewoną" realizowanego przy udziale środków Województwa Zachodniopomorskiego-(pomoc finansowa w formie dotacji celwej)" 2022-09-29 10:04:28
Zarządzenie Nr 69.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2022-09-20 13:42:14
Zarządzenie Nr 70.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-20 09:11:28
Zarządzenie Nr 57.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 13:20:12
Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice 2022-09-15 13:12:58
Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2022-09-15 13:12:47
Zarządzenie Nr 62.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-15 12:56:49
Zarządzenie Nr 63.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku węglowego o którym mowa w ustawie z dnia 05 sierpnia 2022 t. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz.1692 ) 2022-09-15 12:51:09
Zarządzenie Nr 64.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-09-15 12:47:03
Zarządzenie Nr 61.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 12:38:40
Zarządzenie Nr 67.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 12:29:31
Zarządzenie Nr 66.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 12:24:30
Zarządzenie Nr 65.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 12:19:21
Zarządzenie Nr 68.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 września 2022 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-09-15 09:31:35
Zarządzenie Nr 50.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwaóły Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVII/292/22 z dnia 23.06.2022 r. 2022-07-15 11:25:36
Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:16:08
Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:10:41
Zarządzenie Nr 54.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:04:45
Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 09:53:30
Uchwała Nr XXXVII/281/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozielice 2022-07-13 13:16:54
Zarządzenie Nr 49.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-23 09:42:49
Zarządzenie Nr 38.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022 - 2031 2022-06-22 14:24:45
Zarządzenie Nr 39.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVI/279/22 z dnia 12.05.2022 r. 2022-06-22 14:09:31
Zarządzenie Nr 40.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-22 13:53:14
Zarządzenie Nr 41.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu grantowego: " Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR " w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 2022-06-22 13:26:15
Zarządzenie Nr 44.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Kozielice w 2022 r.. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 650 000,00 zł " 2022-06-22 13:14:53
Zarządzenie Nr 45.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2022-06-22 12:42:00
Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany plany finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-22 12:25:48
Zarządzenie Nr 48.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 12:05:14
Zarządzenie Nr 46.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2022 r. 2022-06-22 12:01:22
Zarządzenie Nr 43.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 11:59:09
Zarządzenie Nr 42.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 11:55:52
Zarządzenie Nr 27.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2022-05-12 12:33:21
Zarządzenie Nr 28.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-12 12:31:40
Zarządzenie Nr 29.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych Samorządowej Instytucji Kultury 2022-05-12 12:23:15
Zarządzenie Nr 30.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-05-12 12:19:55
Zarządzenie Nr 32.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-05-12 12:12:45
Zarządzenie Nr 33.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 12:10:39
Zarządzenie Nr 34.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXV/274/22 z dnia 07.04.2022 r. 2022-05-12 11:56:09
Zarządzenie Nr 26.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:45:19
Zarządzenie Nr 25.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:43:32
Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:41:45
Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:40:38
Zarządzenie Nr 20.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:39:25
Zarządzenie Nr 37.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:35:48
Zarządzenie Nr 36.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:34:29
Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:32:47
Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2022-04-22 12:47:18
Zarządzenie Nr 14.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2022-04-07 10:24:30
Zarządzenie Nr 15.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXIV/261/22 z dnia 24.02.2022 r. 2022-04-07 10:22:14
Zarządzenie Nr 16.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:51:10
Zarządzenie Nr 17.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:49:44
Zarządzenie Nr 18.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:48:24
Zarządzenie Nr 19.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:35:36
Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinka Tetyń ? Maruszewo, gmina Kozielice? 2022-02-18 14:05:07
Zarządzenie Nr 11.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07.02.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów 2022-02-18 13:26:40
Zarządzenie Nr 07.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenie harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23 do punktu przeszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2022-02-18 13:23:09
Zarządzenie Nr 2.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2022 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2022 r. 2022-02-18 13:19:25
Zarządzenie Nr 1.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz informacji o której mowa w art.2 ust.12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 2022-02-18 13:12:14
Zarządzenie Nr 10.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 18:02:49
Zarządzenie Nr 9.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 18:01:32
Zarządzenie Nr 8.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 17:59:57
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-02-13 17:49:42
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-02-13 17:46:45
Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach 2022-01-25 15:12:49
Zarządzenie Nr 5.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia " Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach" 2022-01-19 13:05:12
Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-18 09:15:24
Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-18 09:13:50
Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-18 09:10:47
Zarządzenie Nr 91.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-28 14:33:25
Zarządzenie Nr 90.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-28 14:31:45
Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXII/245/21 z 16.12.2021 r. 2021-12-28 14:29:40
Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-28 14:26:03
Zarządzenie Nr 73.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-15 14:39:38
Zarządzenie Nr 74.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:37:28
Zarządzenie Nr 75.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:35:00
Zarządzenie Nr 76.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:32:51
Zarządzenie Nr 78.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2021-12-15 14:30:06
Zarządzenie Nr 79.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:27:13
Zarządzenie Nr 80.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:24:42
Zarządzenie Nr 81.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXX/226/21 oraz Nr XXX/227/21 z 28.10.2021 r. 2021-12-15 14:21:42
Zarządzenie Nr 82.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:16:54
Zarządzenie Nr 83.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:13:21
Zarządzenie Nr 84.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:11:27
Zarządzenie Nr 85.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:09:17
Zarządzenie Nr 87.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-12-15 08:44:56
Zarządzenie Nr 86.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Kozielicach w zamian za święta przypadające w sobotę 2021-12-15 08:43:17
Zarządzenie Nr 77.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych cywilnoprawnych ( umowy podnajmu lokalu mieszkalnego ) 2021-11-10 13:46:10
Zarządzenie Nr 63.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony 2021-10-28 09:15:36
Zarządzenie Nr 64.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 09:12:38
Zarządzenie Nr 65.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2021 r. w sprawie planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-10-28 09:09:53
Zarządzenie Nr 66.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 09:07:36
Zarządzenie Nr 67.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 09:05:06
Zarządzenie Nr 68.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 08:55:14
Zarządzenie Nr 69.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 08:53:13
Zarządzenie Nr 70.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-10-28 08:50:44
Zarządzenie Nr 71.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 08:48:23
Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022 2021-10-22 14:09:09
Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022? 2021-10-21 10:26:38
Zarządzenie Nr 38.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c wraz z remontem sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 327/8, 682/1, 2021-09-23 10:39:57
Zarządzenie Nr 45.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia treści zamówienia w trybie podstawowym na dowozy uczniów do SP Kozielice 2021-09-23 10:33:24
Zarządzenie Nr 46.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-09-23 10:31:35
Zarządzenie Nr 47.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice 2021-09-23 10:29:39
Zarządzenie Nr 53.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 10:19:09
Zarządzenie Nr 55.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice 2021-09-23 10:11:46
Zarządzenie Nr 56.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 10:05:31
Zarządzenie Nr 57.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 10:03:21
Zarządzenie Nr 58.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 10:01:17
Zarządzenie Nr 59.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 09:57:35
Zarządzenie Nr 61.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 09:55:06
Zarządzenie Nr 62.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 09:21:19
Zarządzenie Nr 60.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 września 2021 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający Rady Sołeckiej. 2021-09-21 09:14:47
Zarządzenie Nr 54.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający sołtysa. 2021-08-13 12:37:49
Zarządzenie Nr 52.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 13:08:00
Zarządzenie Nr 51.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 13:05:11
Zarządzenie Nr 50.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 13:02:39
Zarządzenie Nr 49.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 12:59:35
Zarządzenie Nr 48.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 22.2021 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXV/161/21 z dnia 04.02.2021 r., Nr XXVI/165/21 z dnia 25.02.2021 r. 2021-08-06 12:54:52
Zarządzenie Nr 44.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gmuny Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-08-06 12:48:49
Zarządzenie Nr 43.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gmuny Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-08-06 12:45:52
Zarządzenie Nr 42.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 12:42:51
Zarządzenie Nr 41.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gmuny Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-08-06 12:39:09
Zarządzenie Nr 40.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 12:35:02
Zarządzenie Nr 39.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 12:32:16
Zarządzenie Nr 37.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gmuny w Kozielicach Nr XIX/207/21 z dnia 10.06.2021 r. 2021-08-06 12:29:15
Zarządzenie Nr 33.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłosz;enia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektuj i wybuduj - odwiert studni głębinowej na terenie ujęcia wody wraz z podłączeniem w instalację wodną i elektryczną do stacji uzdatniania wody na działce nr 7/16 w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice 2021-06-09 14:01:18
Zarządzenie Nr 35.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-06-09 13:55:42
Zarządzenie Nr 34.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-06-09 13:53:03
Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXVIII/183/21 z dnia 22.04.2021 r. 2021-06-09 13:50:27
Zarządzenie Nr 31.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2021-06-09 13:46:36
Zarządzenie Nr 36.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-06-09 10:47:41
Zarządzenie Nr 28.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:26:18
Zarządzenie Nr 27.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:23:43
Zarządzenie Nr 26.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:21:05
Zarządzenie Nr 25.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:16:53
Zarządzenie Nr 24.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:12:42
Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2021-05-11 11:51:41
Uchwała Nr XXVIII/179/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-05-04 12:36:32
Uchwała Nr XXVIII/178/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2021-05-04 12:29:55
Uchwała Nr XXVIII/177/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2021-05-04 12:12:56
Uchwała Nr XXVIII/176/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-05-04 12:08:38
Uchwała Nr XXVIII/175/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2021-05-04 12:02:57
Uchwała Nr XXVIII/174/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2021-05-04 11:58:23
Uchwała Nr XXVIII/173/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat 2021-05-04 11:42:22
Uchwała Nr XXVIII/172/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat 2021-05-04 11:18:13
Uchwała Nr XXVIII/171/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat 2021-05-04 11:06:11
Zarządzenie Nr 15.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-22 09:57:37
Zarządzenie Nr 14.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-22 09:56:28
Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-22 09:54:59
Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do punktu przedszkolnego oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2021-04-22 09:53:24
Zarządzenie Nr 22.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXV/161/21 z dnia 04.02.2021 r., Nr XXVI/165/21 z dnia 25.02.2021 r. 2021-04-21 21:32:38
Zarządzenie Nr 21.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-21 21:29:18
Zarządzenie Nr 20.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-21 21:26:11
Zarządzenie Nr 19.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-21 21:23:16
Zarządzenie Nr 18.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-21 21:17:03
Zarządzenie Nr 17.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2B 2021-04-21 21:07:27
Zarządzenie Nr 23.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21.04.2021 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 2021-04-21 15:09:57
Zarządzenie Nr 16.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2021-03-19 11:53:20
Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. 2021-02-24 12:58:20
Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-02-18 12:01:59
Zarządzenie Nr 06.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Kozielice" 2021-02-18 11:53:00
Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-02-18 10:39:44
Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-02-18 10:32:03
Zarządzenie Nr 9.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-02-18 10:20:00
Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-01-28 13:21:18
Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-01-28 10:43:50
Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-01-21 12:53:06
Zarządzenie Nr 119.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego Budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. oraz ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2021 r. 2021-01-21 12:44:23
Zarządzenie Nr 120.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wspólnej reprezentacji pracowników do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej i wdrażającej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy Kozielice i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przyjęcia regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kozielice oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych 2021-01-21 12:08:49
Zarządzenie Nr 127.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-21 11:54:43
Zarządzenie Nr 128.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-21 11:48:33
Zarządzenie Nr 126.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 11:42:01
Zarządzenie Nr 125.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 11:30:59
Zarządzenie Nr 124.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 11:23:04
Zarządzenie Nr 123.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 10:59:30
Zarządzenie Nr 122.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIV/155/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 2021-01-15 10:30:50
Zarządzenie Nr 121.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIV/156/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 2021-01-15 10:18:04
Zarządzenie Nr 118.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 10:00:39
Zarządzenie Nr 111.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych 2021-01-13 13:50:45
Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2021-01-08 10:07:30
Zarządzenie Nr 1.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2021-01-05 13:17:18
Zarządzenie Nr 113.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie gospodarki materiałowej oraz ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kozielice 2020-12-31 11:42:21
Zarządzenie Nr 112.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 2020-12-29 09:59:40
Zarządzenie Nr 107.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych ( umowy - ugody w sprawie spłaty odszkodowania ) 2020-12-23 09:52:43
Zarządzenie Nr 106.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-23 09:39:07
Zarządzenie Nr 110.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-23 09:35:09
Zarządzenie Nr 114.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIII/145/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. 2020-12-23 09:31:47
Zarządzenie Nr 115.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIII/146/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. 2020-12-23 09:27:26
Zarządzenie Nr 116.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-23 09:23:08
Zarządzenie Nr 117.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-23 09:19:41
Zarządzenie Nr 109.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminie Kozielice 2020-12-17 10:50:22
Zarządzenie Nr 108.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Kozielicach w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. 2020-12-17 09:51:42
Zarządzenie Nr 105.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenie treści zamówienia na usługi społeczne 2020-12-15 10:32:01
Zarządzenie Nr 105.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenie treści zamówienia na usługi społeczne 2020-12-15 10:30:29
Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:42:54
Zarządzenie Nr 31.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:40:23
Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:36:47
Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:32:44
Zarządzenie Nr 36.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:29:49
Zarządzenie Nr 37.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XVIII/116/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. 2020-12-09 14:26:15
Zarządzenie Nr 38.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:22:01
Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:18:52
Zarządzenie Nr 40.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:15:17
Zarządzenie Nr 41.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:08:41
Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:05:15
Zarządzenie Nr 43.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:00:52
Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:54:32
Zarządzenie Nr 45.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:49:53
Zarządzenie Nr 46.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:31:37
Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:28:17
Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:19:57
Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-12-09 13:07:31
Zarządzenie Nr 52.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-12-09 13:05:30
Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice 2020-12-09 13:01:55
Zarządzenie Nr 96.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury W Kozielicach 2020-12-09 12:55:35
Zarządzenie Nr 100.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 12:51:47
Zarządzenie Nr 101.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 12:47:55
Zarządzenie Nr 102.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (umowy - ugody w sprawie spłaty odszkodowania) 2020-12-09 12:44:08
Zarządzenie Nr 103.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-12-09 12:38:05
Zarządzenie Nr 104.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-12-09 12:24:10
Uchwała Nr XXII/143/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 2020-12-03 14:01:32
Zarządzenie Nr 86.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 października 2020r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na ?Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021? 2020-12-03 12:10:30
Zarządzenie Nr 99.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XXI/142/20/z dnia 18 listopada 2020 r. 2020-12-02 14:15:45
Zarządzenie Nr 98.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 14:10:59
Zarządzenie Nr 97.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 14:05:28
Zarządzenie Nr 93.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:59:30
Zarządzenie Nr 92.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:50:49
Zarządzenie Nr 91.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:42:58
Zarządzenie Nr 90.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:37:32
Zarządzenie Nr 89.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:25:42
Zarządzenie Nr 87.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:12:37
Zarządzenie Nr 85.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 12:44:55
Zarządzenie Nr 84.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 12:08:46
Zarządzenie Nr 83.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 11:25:30
Zarządzenie Nr 82.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 10:50:18
Zarządzenie Nr 80.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 10:31:55
Zarządzenie Nr 95.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego, udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ?zastrzeżone? oraz wprowadzenia "Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-12-01 14:07:14
Zarządzenie Nr 94.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-12-01 14:03:39
Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-11-05 14:05:34
Zarządzenie Nr 55.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęzę z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice 2020-10-23 13:20:49
Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Kozielice 2020-10-23 11:34:21
Zarządzenie Nr 67.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kozielice do składania oświadczeń woli 2020-10-23 11:27:42
Zarządzenie Nr 69.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2020-10-23 11:23:22
Zarządzenie Nr 68.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Kozielice do podpisywania dokumentów finansowych 2020-10-23 11:16:56
Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice" w ramach programu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekraacyjnej lub kulturalnej" 2020-10-23 11:12:15
Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże, z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 2020-10-23 11:04:34
Zarządzenie Nr 75.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torfowiska na odcinku Kozielice-Tetyń" w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2014-2020 działanie: "Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich" 2020-10-23 10:55:45
Zarządzenie Nr 76.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XX/125/20 z dnia 03 września 2020 r. 2020-10-23 10:45:49
Zarządzenie Nr 79.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-10-23 10:12:20
Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 12:18:41
Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 12:10:04
Zarządzenie Nr 56.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 12:03:33
Zarządzenie Nr 57.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:56:42
Zarządzenie Nr 58.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:51:43
Zarządzenie Nr 61.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XIX/122/20/116/20 z dnia 06 sierpnia 2020 r. 2020-09-17 11:25:57
Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:17:54
Zarządzenie Nr 63.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:12:11
Zarządzenie Nr 65.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:05:21
Zarządzenie Nr 66.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 10:58:07
Zarządzenie Nr 70.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 10:36:46
Zarządzenie Nr 71.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 10:23:42
Zarządzenie Nr 72.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 09:56:12
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2021 2020-09-16 13:23:37
Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-09-16 12:42:38
Zarządzenie Nr 3.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-09-16 12:40:17
Zarządzenie Nr 60.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Kozielice 2020-09-10 12:11:04
Zarządzenie Nr 59.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kozielice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-09-10 12:07:40
Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-09-10 12:01:56
Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kozielice 2020-06-16 09:48:13
Zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09.06.2020 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2020-06-10 09:14:54
Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kozielice 2020-06-04 14:23:15
Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy w 2020 r. 2020-05-13 12:46:50
Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 12:20:41
Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 11:55:10
Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynko 2020-05-13 11:29:05
Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10.02.2020 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizację i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-05-13 10:29:57
Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynk 2020-05-13 10:23:56
Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.03.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 09:38:09
Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2020-05-13 09:24:33
Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-05-12 14:08:32
Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby pr0zygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 14:00:42
Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta 2020-05-12 13:44:31
Zarządzenie Nr 27.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.04.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 13:33:28
Zarządzenie Nr 28.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 13:28:20
Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 11:51:58
Zarządzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 11:05:48
Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:51:59
Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:44:51
Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:40:04
Zarządzenie Nr 22.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:33:23
Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:24:29
Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:18:36
Zarządzenie Nr 26.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:11:46
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 09:39:36
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 09:34:40
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kozielice 2020-03-31 12:51:56
Zarządzenie Nr 112.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 12:10:56
Zarządzenie Nr 113.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 12:06:34
Zarządzenie Nr 114.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 12:02:02
Zarządzenie Nr 115.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 11:55:46
Zarządzenie Nr 116.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 11:51:22
Zarządzenie Nr 117.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 11:43:40
Zarządzenie Nr 118.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-13 11:35:36
Zarządzenie Nr 119.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XIV/87/19, Nr XIV/88/19 z dnia 12.12.2019 r. 2020-02-13 11:30:02
Zarządzenie Nr 120.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XIV/88/19 z dnia 12.12.2019 r. 2020-02-13 11:23:32
Zarządzenie Nr 121.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XIV/88/19 z dnia 12.12.2019 r. 2020-02-13 11:19:07
Zarządzenie Nr 122.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-11 12:07:52
Zarządzenie Nr 123.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-11 11:59:35
Zarządzenie Nr 124.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-11 11:41:18
Zarządzenie Nr 125.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-07 09:31:40
Zarządzenie Nr 131.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie procedury wewnętrznej przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych dla Gminy Kozielice 2020-02-06 11:23:16
Zarządzenie Nr 126.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-05 14:14:35
Zarządzenie Nr 128.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-05 14:06:14
Zarządzenie Nr 129.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-05 13:57:30
Zarządzenie Nr 130.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2020-02-05 13:11:57
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej 2020-02-05 12:58:44
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-02-05 12:01:09
Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.03.2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej SzkołyPodstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2020-02-04 14:40:14
Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr VII/38/19 z dnia 07.03.2019 r. 2020-02-04 14:19:19
Zarządzenie Nr 49.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zamówienie publicznego "Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych" 2020-02-04 14:00:36
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-02-04 10:35:45
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-02-04 10:28:28
Zarządzenie Nr 56.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby: Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gpruntów rolnych klas I-VI 2020-01-30 13:33:03
Zarządzenie Nr 59.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach 2020-01-30 12:30:30
Zarządzenie Nr 60.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia "Dobry Start" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach 2020-01-30 12:25:09
Zarządzenie Nr 69.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2020-01-29 13:12:03
Zarządzenie Nr 91.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji isttnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2019/2020" 2020-01-29 12:57:41
Zarządzenie Nr 99.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kozielicach 2020-01-29 12:13:40
Zarządzenie Nr 101.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Kozielice oraz jednostek organizacyjnych Gminy, i samorządowej instytucji kultury 2020-01-29 12:06:07
Zarządzenie Nr 105.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (umowy-ugodu w sprawie spłaty odszkodowania) 2020-01-29 11:52:27
Zarządzenie Nr 109.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-01-29 11:35:00
Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do punktu przedszkolnego , oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2020-01-28 13:40:28
Zarządzenie Nr 4.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-01-14 11:46:54
Zarządzenie Nr 3.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-01-14 11:42:23
Zarządzenie Nr 95.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:51:04
Zarządzenie Nr 102.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:30:21
Zarządzenie Nr 107.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:19:15
Zarządzenie Nr 94.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:09:59
Zarządzenie Nr 96.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 13:01:21
Zarządzenie Nr 100.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian do zarządzenia Nr 96.2019 r. w sprawie zmian b budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 12:50:23
Zarządzenie Nr 103.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 12:43:58
Zarządzenie Nr 106.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 12:39:05
Zarządzenie Nr 108.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-12-05 12:31:15
Zarządzenie Nr 111.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Kozielice 2019-12-05 12:17:35
Zarządzenie Nr 110.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych 2019-12-05 12:06:42
Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2019-11-27 12:24:57
Zarządzenie Nr 104.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Trzeborzu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa 2019-11-26 14:08:23
Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach" 2019-11-14 10:10:32
Zarządzenie Nr 98.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2019-11-14 09:57:41
Zarządzenie Nr 97.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2019-11-14 09:54:50
Uchwała Nr XII/81/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Kozielice 2019-11-12 14:16:25
Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 13:49:33
Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 12:40:40
Zarządzenie Nr 68.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 12:36:00
Zarządzenie Nr 82.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 12:28:53
Zarządzenie Nr 92.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 12:21:22
Zarządzenie Nr 83.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:57:45
Zarządzenie Nr 84.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:51:03
Zarządzenie Nr 85.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:44:42
Zarządzenie Nr 86.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:31:38
Zarządzenie Nr 88.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:23:03
Zarządzenie Nr 89.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:12:02
Zarządzenie Nr 93.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-11-06 11:03:50
Zarządzenie Nr 98.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2019-10-31 12:02:45
Zarządzenie Nr 97.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2019-10-31 11:54:55
Zarządzenie Nr 90.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 października 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający rady sołeckiej 2019-10-31 11:49:49
Zarządzenie Nr 87.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2020? 2019-10-18 12:48:29
Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach? 2019-10-18 12:43:51
Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia26 września 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2019-10-16 13:54:51
Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 12:37:11
Zarządzenie Nr 63.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2019-10-03 12:34:07
Zarządzenie Nr 72.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2019-10-03 12:31:42
Zarządzenie Nr 73.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa. 2019-10-03 12:27:31
Zarządzenie Nr 74.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Załężu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i uzupełnienia składu rady sołeckiej. 2019-10-03 12:25:29
Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 12:11:40
Zarządzenie Nr 53.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2019 r. 2019-10-03 12:04:38