Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Organizacje pozarządowe


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 42.2024 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2024-05-16 11:42:41
Zarządzenie Nr 8.2024 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2024-01-11 13:49:54
Zarządzenie Nr 7.2024 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2024-01-11 13:48:35
Zarządzenie Nr 82.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2024” 2023-10-23 13:29:25
S P R A W O Z D A N I E z realizacji „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022” 2023-10-23 13:32:51
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2023-08-07 11:48:06
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert. 2017-02-16 10:54:59
Zarządzenie Nr 9.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2017-02-06 11:26:57
Formularz ofertowy. 2017-01-18 08:36:14
Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2017-01-18 08:35:49
Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-01-08 11:34:53
Na 2018 r. 2017-11-02 07:26:50
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019? 2020-05-28 09:36:01
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"" 2020-05-28 09:45:35
Uchwała Nr XII/74/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2020?. 2020-05-28 09:47:49
Zarządzenie Nr 1.2021Wójta Gminy Kozielice  z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2021-01-05 13:12:21
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 2021-01-11 14:47:17
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"" 2022-01-04 13:01:15
Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-18 09:10:47
Sprawozdanie z realizacji " Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"" 2022-06-27 09:47:00
Zarządzenie Nr 80.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023" 2022-10-04 14:25:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
18 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Administrator BIP

Data publikacji:
18 sty 2017, godz. 08:35

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
18 sty 2017, godz. 08:35