Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/188/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 2018-01-30 11:55:29
Zarządzenie Nr. 2.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Kozielice 2018-02-13 12:22:14
Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2018-02-13 12:56:35
Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01.02.2018 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020 2018-02-08 11:38:19
Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2018-03-27 09:07:57
Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2018-03-23 14:00:59
Zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r 2018-03-27 08:37:44
Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r 2018-03-27 08:54:46
Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Kozielice 2018-03-27 09:27:16
Zarządzenie Nr 10.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r 2018-03-27 10:58:57
Zarządzenie Nr 11.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-03-23 13:22:04
Zarządzenie Nr 12.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 2018-03-23 13:25:22
Zarządzenie Nr 13.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 2018-03-23 13:30:01
Zarządzenie Nr 14.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2018-03-23 13:40:45
Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r 2018-03-27 11:12:50
Zarządzenie Nr 16.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-03-27 11:27:29
Zarządzenie Nr 17.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-03-27 11:38:01
Zarządzenie Nr 18.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2017 r 2018-04-20 10:39:59
Zarządzenie Nr 19.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-04-20 10:44:13
Zarządzenie Nr 20.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-04-20 10:48:46
Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-04-20 10:52:54
Zarządzenie Nr 22.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym jednostek budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-04-20 11:00:16
Zarządzenie Nr 23.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2018-05-07 10:22:06
Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy w Kozielicach z 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości Urzędzie Gminy w Kozielicach 2018-05-08 13:53:51
Zarządzenie Nr 25.2018 Wójta Gminy w Kozielicach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu 2018-04-19 13:50:16
Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-05-08 14:01:50
Zarządzenie Nr 27.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-05-08 14:12:06
Zarządzenie Nr 28.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 2018-04-27 14:19:25
Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-05-23 12:35:52
Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-05-23 13:09:13
Zarządzenie Nr 31.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-05-23 13:32:32
Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-05-23 13:41:16
Zarządzenie Nr 33.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-05-23 13:47:14
Zarządzenie Nr 34.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-05-23 13:52:40
Zarządzenie Nr 35.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-06-20 08:42:33
Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-06-20 08:48:16
Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielicach im. ?Osadników Ziem Zachodnich? 2018-06-20 08:32:45
Zarządzenie Nr 38.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Kozielice 2018-06-20 08:52:11
Zarządzenie Nr 39.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-07-06 09:06:12
Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-07-06 09:11:12
Zarządzenie Nr 41.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2018-06-28 11:16:02
Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-07-10 09:39:03
Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-07-10 09:44:36
Zarządzenie Nr 44.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-07-10 09:49:04
Zarządzenie Nr 45.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-07-10 09:58:02
Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-07-10 10:05:21
Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2018-07-17 10:03:04
Zarządzenie Nr 50.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-01-28 11:25:52
Zarządzenie Nr 51.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-08-08 10:25:21
Zarządzenie Nr 52.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-08-08 10:34:00
Zarządzenie Nr 53.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2018-08-02 10:03:22
Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-08-08 10:56:59
Zarządzenie Nr 55.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-08-08 11:13:08
Zarządzenie Nr 56.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-08-08 11:22:25
Zarządzenie Nr 57.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-09-19 12:06:42
Zarządzenie Nr 58.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-09-20 10:01:29
Zarządzenie Nr 59.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2018-08-24 13:40:53
Zarządzenie Nr 60.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-09-20 10:16:19
Zarządzenie Nr 61.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Kozielice 2018-09-20 10:24:47
Zarządzenie Nr 62.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-09-20 10:35:11
Zarządzenie Nr 63.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-09-20 11:51:25
Zarządzenie Nr 64.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-15 12:31:20
Zarządzenie Nr 65.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-15 12:40:22
Zarządzenie Nr 66.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-15 12:50:37
Zarządzenie Nr 67.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-15 13:05:08
Zarządzenie Nr 68.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-15 13:13:28
Zarządzenie Nr 69.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-15 13:51:13
Zarządzenie Nr 70.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-29 11:36:54
Zarządzenie Nr 71.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-29 11:46:21
Zarządzenie Nr 72.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-29 11:55:27
Zarządzenie Nr 73.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-29 12:03:53
Zarządzenie Nr 74.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-29 12:12:36
Zarządzenie Nr 75.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-10-29 12:20:13
Zarządzenie Nr 76.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu działki nr 76 w obrębie Czarnowo w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czarne w miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice 2019-01-21 14:02:36
Zarządzenie Nr 77.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-15 12:23:48
Zarządzenie Nr 78.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-15 12:37:09
Zarządzenie Nr 79.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 prawa zamówień publicznych na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019" 2019-01-28 10:56:41
Zarządzenie Nr 80.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-15 13:36:29
Zarządzenie Nr 81.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-22 11:20:03
Zarządzenie Nr 82.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Kozielice 2018-11-22 11:46:03
Zarządzenie Nr 83.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-22 11:56:51
Zarządzenie Nr 84.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019? 2018-11-02 14:06:33
Zarządzenie Nr 85.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-22 12:08:54
Zarządzenie Nr 86.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-22 12:21:48
Zarządzenie Nr 87.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-22 12:47:11
Zarządzenie Nr 88.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych gminy Kozielice 2018-11-22 12:59:34
Zarządzenie Nr 89.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-22 13:38:35
Zarządzenie Nr 90.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-22 13:49:02
Zarządzenie Nr 91.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2018-11-22 13:57:42
Zarządzenie Nr 92.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-12-12 12:12:11
Zarządzenie Nr 93.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-12-12 12:21:37
Zarządzenie Nr 94.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2018-12-12 12:55:06
Zarządzenie Nr 95.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2018-12-04 19:10:07
Zarządzenie Nr 97.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2019-01-28 11:39:19
Zarządzenie Nr 98.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2019-01-28 12:12:40
Zarządzenie Nr 99.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2019-01-29 12:59:50
Zarządzenie Nr 100.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2019-01-29 13:12:02
Zarządzenie Nr 101.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2019-01-29 13:24:00
Zarządzenie Nr 104.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. 2019-01-29 13:40:42
Zarządzenie Nr 105.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęciu regulaminu 2018-12-31 12:34:08
Zarządzenie Nr 106.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr III/14/18 z dnia 20.12.2018 r. 2019-01-29 13:58:02
Zarządzenie Nr 107.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2019-01-29 14:11:26
Zarządzenie Nr 108.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2019-01-29 14:21:11
Zarządzenie Nr 109.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. 2019-02-07 12:46:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
30 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
30 sty 2018, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
30 sty 2018, godz. 11:33