Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.01.2020 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2020 rok, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy w 2020 r. 2020-05-13 12:46:50
Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 12:20:41
Zarządzenie Nr 3.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-01-14 11:42:23
Zarządzenie Nr 4.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-01-14 11:46:54
Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do punktu przedszkolnego , oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2020-01-28 13:40:28
Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-02-04 10:28:28
Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-02-04 10:35:45
Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 11:55:10
Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynko 2020-05-13 11:29:05
Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 11:51:58
Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10.02.2020 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizację i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-05-13 10:29:57
Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19.02.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynk 2020-05-13 10:23:56
Zarządzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 11:05:48
Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2020-05-13 09:24:33
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kozielice 2020-03-31 12:51:56
Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.03.2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice granica z gminą Pyrzyce - Tetyń skrzyżowanie z drogą na działce 676i 18/1, gmina Kozielice 2020-05-13 09:38:09
Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2020-05-12 14:08:32
Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25.03.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby pr0zygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 14:00:42
Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:51:59
Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:44:51
Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:40:04
Zarządzenie Nr 22.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:33:23
Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:24:29
Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta 2020-05-12 13:44:31
Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:18:36
Zarządzenie Nr 26.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 10:11:46
Zarządzenie Nr 27.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.04.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 13:33:28
Zarządzenie Nr 28.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-05-12 13:28:20
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. obronnych , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-05-12 09:34:40
Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:42:54
Zarządzenie Nr 31.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:40:23
Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:36:47
Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:32:44
Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kozielice 2020-06-04 14:23:15
Zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09.06.2020 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2020-06-10 09:14:54
Zarządzenie Nr 36.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:29:49
Zarządzenie Nr 37.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XVIII/116/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. 2020-12-09 14:26:15
Zarządzenie Nr 38.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:22:01
Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:18:52
Zarządzenie Nr 40.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:15:17
Zarządzenie Nr 41.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:08:41
Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:05:15
Zarządzenie Nr 43.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 14:00:52
Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:54:32
Zarządzenie Nr 45.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:49:53
Zarządzenie Nr 46.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:31:37
Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:28:17
Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-09-10 12:01:56
Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 13:19:57
Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 12:18:41
Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-12-09 13:07:31
Zarządzenie Nr 52.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-12-09 13:05:30
Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na działce nr ewid. 3/7 w obrębie Maruszewo, gmina Kozielice 2020-12-09 13:01:55
Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 12:10:04
Zarządzenie Nr 55.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęzę z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice 2020-10-23 13:20:49
Zarządzenie Nr 56.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 12:03:33
Zarządzenie Nr 57.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:56:42
Zarządzenie Nr 58.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:51:43
Zarządzenie Nr 59.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kozielice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-09-10 12:07:40
Zarządzenie Nr 60.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Kozielice 2020-09-10 12:11:04
Zarządzenie Nr 61.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XIX/122/20/116/20 z dnia 06 sierpnia 2020 r. 2020-09-17 11:25:57
Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:17:54
Zarządzenie Nr 63.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:12:11
Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Kozielice 2020-10-23 11:34:21
Zarządzenie Nr 65.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 11:05:21
Zarządzenie Nr 66.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 10:58:07
Zarządzenie Nr 67.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kozielice do składania oświadczeń woli 2020-10-23 11:27:42
Zarządzenie Nr 68.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Kozielice do podpisywania dokumentów finansowych 2020-10-23 11:16:56
Zarządzenie Nr 69.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2020-10-23 11:23:22
Zarządzenie Nr 70.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 10:36:46
Zarządzenie Nr 71.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 10:23:42
Zarządzenie Nr 72.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-09-17 09:56:12
Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice" w ramach programu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekraacyjnej lub kulturalnej" 2020-10-23 11:12:15
Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże, z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 2020-10-23 11:04:34
Zarządzenie Nr 75.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torfowiska na odcinku Kozielice-Tetyń" w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2014-2020 działanie: "Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich" 2020-10-23 10:55:45
Zarządzenie Nr 76.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XX/125/20 z dnia 03 września 2020 r. 2020-10-23 10:45:49
Zarządzenie Nr 77.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-10-23 10:24:07
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2021 2020-09-16 13:23:37
Zarządzenie Nr 79.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-10-23 10:12:20
Zarządzenie Nr 80.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 10:31:55
Zarządzenie Nr 81.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 2020-09-30 12:12:38
Zarządzenie Nr 82.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 10:50:18
Zarządzenie Nr 83.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 11:25:30
Zarządzenie Nr 84.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 12:08:46
Zarządzenie Nr 85.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 12:44:55
Zarządzenie Nr 86.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 października 2020r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na ?Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021? 2020-12-03 12:10:30
Zarządzenie Nr 87.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:12:37
Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-11-05 14:05:34
Zarządzenie Nr 89.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:25:42
Zarządzenie Nr 90.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:37:32
Zarządzenie Nr 91.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:42:58
Zarządzenie Nr 92.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:50:49
Zarządzenie Nr 93.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 13:59:30
Zarządzenie Nr 94.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-12-01 14:03:39
Zarządzenie Nr 95.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego, udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ?zastrzeżone? oraz wprowadzenia "Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla stacji komputerowej przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-12-01 14:07:14
Zarządzenie Nr 96.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury W Kozielicach 2020-12-09 12:55:35
Zarządzenie Nr 97.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 14:05:28
Zarządzenie Nr 98.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-02 14:10:59
Zarządzenie Nr 99.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XXI/142/20/z dnia 18 listopada 2020 r. 2020-12-02 14:15:45
Zarządzenie Nr 100.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 12:51:47
Zarządzenie Nr 101.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-09 12:47:55
Zarządzenie Nr 102.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie umorzenia zaległości od należności pieniężnych cywilnoprawnych (umowy - ugody w sprawie spłaty odszkodowania) 2020-12-09 12:44:08
Zarządzenie Nr 103.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-12-09 12:38:05
Zarządzenie Nr 104.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2020-12-09 12:24:10
Zarządzenie Nr 105.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenie treści zamówienia na usługi społeczne 2020-12-15 10:32:01
Zarządzenie Nr 106.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-23 09:39:07
Zarządzenie Nr 107.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych ( umowy - ugody w sprawie spłaty odszkodowania ) 2020-12-23 09:52:43
Zarządzenie Nr 108.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Kozielicach w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. 2020-12-17 09:51:42
Zarządzenie Nr 109.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminie Kozielice 2020-12-17 10:50:22
Zarządzenie Nr 110.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-23 09:35:09
Zarządzenie Nr 111.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych 2021-01-13 13:50:45
Zarządzenie Nr 112.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 2020-12-29 09:59:40
Zarządzenie Nr 113.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie gospodarki materiałowej oraz ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kozielice 2020-12-31 11:42:21
Zarządzenie Nr 114.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIII/145/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. 2020-12-23 09:31:47
Zarządzenie Nr 115.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIII/146/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. 2020-12-23 09:27:26
Zarządzenie Nr 116.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-23 09:23:08
Zarządzenie Nr 117.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2020-12-23 09:19:41
Zarządzenie Nr 118.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 10:00:39
Zarządzenie Nr 119.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie układu wykonawczego Budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. oraz ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2021 r. 2021-01-21 12:44:23
Zarządzenie Nr 120.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wspólnej reprezentacji pracowników do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej i wdrażającej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy Kozielice i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przyjęcia regulaminu reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kozielice oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych 2021-01-21 12:08:49
Zarządzenie Nr 121.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIV/156/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 2021-01-15 10:18:04
Zarządzenie Nr 122.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIV/155/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. 2021-01-15 10:30:50
Zarządzenie Nr 123.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 10:59:30
Zarządzenie Nr 124.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 11:23:04
Zarządzenie Nr 125.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 11:30:59
Zarządzenie Nr 126.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-15 11:42:01
Zarządzenie Nr 127.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-21 11:54:43
Zarządzenie Nr 128.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. 2021-01-21 11:48:33

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
14 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
14 sty 2020, godz. 11:39

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
14 sty 2020, godz. 11:39