Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2021-01-05 13:17:18
Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2021-01-08 10:07:30
Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-01-21 12:53:06
Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-01-28 13:21:18
Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2021-02-18 12:01:59
Zarządzenie Nr 06.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Kozielice" 2021-02-18 11:53:00
Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-02-18 10:39:44
Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-02-18 10:32:03
Zarządzenie Nr 9.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-02-18 10:20:00
Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. 2021-02-24 12:58:20
Zarządzenie Nr 11.2021 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Gminie Kozielice. 2021-02-24 13:04:42
Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do punktu przedszkolnego oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2021-04-22 09:53:24
Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-22 09:54:59
Zarządzenie Nr 14.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-22 09:56:28
Zarządzenie Nr 15.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-22 09:57:37
Zarządzenie Nr 16.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2021-03-19 11:53:20
Zarządzenie Nr 17.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1554Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Trzebórz - Zadanie 2a i Zadanie 2B 2021-04-21 21:07:27
Zarządzenie Nr 18.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-21 21:17:03
Zarządzenie Nr 19.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-21 21:23:16
Zarządzenie Nr 20.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-21 21:26:11
Zarządzenie Nr 21.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-04-21 21:29:18
Zarządzenie Nr 22.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXV/161/21 z dnia 04.02.2021 r., Nr XXVI/165/21 z dnia 25.02.2021 r. 2021-04-21 21:32:38
Zarządzenie Nr 23.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21.04.2021 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 2021-04-21 15:09:57
Zarządzenie Nr 24.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:12:42
Zarządzenie Nr 25.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:16:53
Zarządzenie Nr 26.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:21:05
Zarządzenie Nr 27.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:23:43
Zarządzenie Nr 28.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-05-13 13:26:18
Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2021-05-21 12:24:02
Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2021-05-11 11:51:41
Zarządzenie Nr 31.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2021-06-09 13:46:36
Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXVIII/183/21 z dnia 22.04.2021 r. 2021-06-09 13:50:27
Zarządzenie Nr 33.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłosz;enia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektuj i wybuduj - odwiert studni głębinowej na terenie ujęcia wody wraz z podłączeniem w instalację wodną i elektryczną do stacji uzdatniania wody na działce nr 7/16 w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice 2021-06-09 14:01:18
Zarządzenie Nr 34.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-06-09 13:53:03
Zarządzenie Nr 35.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-06-09 13:55:42
Zarządzenie Nr 36.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-06-09 10:47:41
Zarządzenie Nr 37.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gmuny w Kozielicach Nr XIX/207/21 z dnia 10.06.2021 r. 2021-08-06 12:29:15
Zarządzenie Nr 38.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c wraz z remontem sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 327/8, 682/1, 2021-09-23 10:39:57
Zarządzenie Nr 39.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 12:32:16
Zarządzenie Nr 40.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 12:35:02
Zarządzenie Nr 41.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gmuny Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-08-06 12:39:09
Zarządzenie Nr 42.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 12:42:51
Zarządzenie Nr 43.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gmuny Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-08-06 12:45:52
Zarządzenie Nr 44.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gmuny Kozielice na lata 2021 - 2031 2021-08-06 12:48:49
Zarządzenie Nr 45.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia treści zamówienia w trybie podstawowym na dowozy uczniów do SP Kozielice 2021-09-23 10:33:24
Zarządzenie Nr 46.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-09-23 10:31:35
Zarządzenie Nr 47.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice 2021-09-23 10:29:39
Zarządzenie Nr 48.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 22.2021 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXV/161/21 z dnia 04.02.2021 r., Nr XXVI/165/21 z dnia 25.02.2021 r. 2021-08-06 12:54:52
Zarządzenie Nr 49.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 12:59:35
Zarządzenie Nr 50.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 13:02:39
Zarządzenie Nr 51.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 13:05:11
Zarządzenie Nr 52.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-08-06 13:08:00
Zarządzenie Nr 53.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 10:19:09
Zarządzenie Nr 54.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający sołtysa. 2021-08-13 12:37:49
Zarządzenie Nr 55.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej 1555Z oraz 1377Z oraz drogi gminnej w zakresie budowy i przebudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz budowy utwardzeń terenu w miejscowości Tetyń - Zadania 1a, Zadanie 1b, Zadanie 1c w obrębie ewid. Tetyń, gmina Kozielice 2021-09-23 10:11:46
Zarządzenie Nr 56.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 10:05:31
Zarządzenie Nr 57.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 10:03:21
Zarządzenie Nr 58.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 10:01:17
Zarządzenie Nr 59.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 09:57:35
Zarządzenie Nr 60.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 września 2021 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający Rady Sołeckiej. 2021-09-21 09:14:47
Zarządzenie Nr 61.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 09:55:06
Zarządzenie Nr 62.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-09-23 09:21:19
Zarządzenie Nr 63.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony 2021-10-28 09:15:36
Zarządzenie Nr 64.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 09:12:38
Zarządzenie Nr 65.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2021 r. w sprawie planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-10-28 09:09:53
Zarządzenie Nr 66.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 09:07:36
Zarządzenie Nr 67.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 09:05:06
Zarządzenie Nr 68.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 08:55:14
Zarządzenie Nr 69.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 08:53:13
Zarządzenie Nr 70.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-10-28 08:50:44
Zarządzenie Nr 71.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. 2021-10-28 08:48:23
Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022? 2021-10-21 10:26:38
Zarządzenie Nr 73.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-12-15 14:39:38
Zarządzenie Nr 74.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:37:28
Zarządzenie Nr 75.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:35:00
Zarządzenie Nr 76.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:32:51
Zarządzenie Nr 77.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych cywilnoprawnych ( umowy podnajmu lokalu mieszkalnego ) 2021-11-10 13:46:10
Zarządzenie Nr 78.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2021-12-15 14:30:06
Zarządzenie Nr 79.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:27:13
Zarządzenie Nr 80.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:24:42
Zarządzenie Nr 81.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXX/226/21 oraz Nr XXX/227/21 z 28.10.2021 r. 2021-12-15 14:21:42
Zarządzenie Nr 82.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:16:54
Zarządzenie Nr 83.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:13:21
Zarządzenie Nr 84.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:11:27
Zarządzenie Nr 85.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-15 14:09:17
Zarządzenie Nr 86.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Kozielicach w zamian za święta przypadające w sobotę 2021-12-15 08:43:17
Zarządzenie Nr 87.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-12-15 08:44:56
Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-28 14:26:03
Zarządzenie Nr 89.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXII/245/21 z 16.12.2021 r. 2021-12-28 14:29:40
Zarządzenie Nr 90.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-28 14:31:45
Zarządzenie Nr 91.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. 2021-12-28 14:33:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
05 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
05 sty 2021, godz. 13:14

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
05 sty 2021, godz. 13:14