Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz informacji o której mowa w art.2 ust.12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 2022-02-18 13:12:14
Zarządzenie Nr 2.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2022 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2022 r. 2022-02-18 13:19:25
Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-18 09:13:50
Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-01-18 09:15:24
Zarządzenie Nr 5.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia " Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach" 2022-01-19 13:05:12
Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach 2022-01-25 15:12:49
Zarządzenie Nr 07.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenie harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23 do punktu przeszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2022-02-18 13:23:09
Zarządzenie Nr 8.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 17:59:57
Zarządzenie Nr 9.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 18:01:32
Zarządzenie Nr 10.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-02-13 18:02:49
Zarządzenie Nr 11.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07.02.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów 2022-02-18 13:26:40
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2022-02-13 17:46:45
Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinka Tetyń ? Maruszewo, gmina Kozielice? 2022-02-18 14:05:07
Zarządzenie Nr 14.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2022-04-07 10:24:30
Zarządzenie Nr 15.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXIV/261/22 z dnia 24.02.2022 r. 2022-04-07 10:22:14
Zarządzenie Nr 16.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:51:10
Zarządzenie Nr 17.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:49:44
Zarządzenie Nr 18.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:48:24
Zarządzenie Nr 19.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-04-06 14:35:36
Zarządzenie Nr 20.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:39:25
Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:40:38
Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:41:45
Zarządzenie Nr 23.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach za 2021 rok 2022-12-14 12:17:59
Zarządzenie Nr 24.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-12-14 12:13:48
Zarządzenie Nr 25.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:43:32
Zarządzenie Nr 26.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:45:19
Zarządzenie Nr 27.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2022-05-12 12:33:21
Zarządzenie Nr 28.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-12 12:31:40
Zarządzenie Nr 29.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych Samorządowej Instytucji Kultury 2022-05-12 12:23:15
Zarządzenie Nr 30.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-05-12 12:19:55
Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2022-04-22 12:47:18
Zarządzenie Nr 32.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-05-12 12:12:45
Zarządzenie Nr 33.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 12:10:39
Zarządzenie Nr 34.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXV/274/22 z dnia 07.04.2022 r. 2022-05-12 11:56:09
Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:32:47
Zarządzenie Nr 36.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:34:29
Zarządzenie Nr 37.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-05-12 11:35:48
Zarządzenie Nr 38.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022 - 2031 2022-06-22 14:24:45
Zarządzenie Nr 39.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVI/279/22 z dnia 12.05.2022 r. 2022-06-22 14:09:31
Zarządzenie Nr 40.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-22 13:53:14
Zarządzenie Nr 41.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu grantowego: " Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR " w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 2022-06-22 13:26:15
Zarządzenie Nr 42.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 11:55:52
Zarządzenie Nr 43.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 11:59:09
Zarządzenie Nr 44.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Kozielice w 2022 r.. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 650 000,00 zł " 2022-06-22 13:14:53
Zarządzenie Nr 45.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2022-06-22 12:42:00
Zarządzenie Nr 46.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice w 2022 r. 2022-06-22 12:01:22
Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany plany finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-06-22 12:25:48
Zarządzenie Nr 48.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-22 12:05:14
Zarządzenie Nr 49.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-06-23 09:42:49
Zarządzenie Nr 50.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwaóły Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVII/292/22 z dnia 23.06.2022 r. 2022-07-15 11:25:36
Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 09:53:30
Zarządzenie Nr 52.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-12-14 12:05:10
Zarządzenie Nr 53.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-12-14 11:58:03
Zarządzenie Nr 54.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:04:45
Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:10:41
Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-07-15 10:16:08
Zarządzenie Nr 57.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 13:20:12
Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa pieszojezdni wraz z wymianą ogrodzenia na panelowe z podmurówką w miejscowości Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice 2022-09-15 13:12:58
Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2022-09-15 13:12:47
Zarządzenie Nr 59.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia treści zmówienia w trybie podstawowym na dowozy uczniów do SP Kozielice 2022-09-15 13:08:08
Zarządzenie Nr 60.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXVIII/301/22 z dnia 15.07.2022 r. 2022-09-15 13:04:47
Zarządzenie Nr 61.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 12:38:40
Zarządzenie Nr 62.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-15 12:56:49
Zarządzenie Nr 63.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku węglowego o którym mowa w ustawie z dnia 05 sierpnia 2022 t. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz.1692 ) 2022-09-15 12:51:09
Zarządzenie Nr 64.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. 2022-09-15 12:47:03
Zarządzenie Nr 65.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 12:19:21
Zarządzenie Nr 66.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 12:24:30
Zarządzenie Nr 67.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-15 12:29:31
Zarządzenie Nr 68.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 września 2022 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-09-15 09:31:35
Zarządzenie Nr 69.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach 2022-09-20 13:42:14
Zarządzenie Nr 70.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-09-20 09:11:28
Zarządzenie Nr 71.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXIX/303/22 z dnia 16.09.2022 r. 2022-09-29 09:56:13
Zarządzenie Nr 72.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości, dla zadania pn. "Pod Biało-czewoną" realizowanego przy udziale środków Województwa Zachodniopomorskiego-(pomoc finansowa w formie dotacji celwej)" 2022-09-29 10:04:28
Zarządzenie Nr 73.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kozielicach realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach 2022-10-28 10:24:22
Zarządzenie Nr 74.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 10:19:45
Zarządzenie Nr 75.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowania dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-10-28 10:10:41
Zarządzenie Nr 76.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 08:54:59
Zarządzenie Nr 77.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XL/311/22 z dnia 29.09.2022 r. 2022-10-28 09:55:51
Zarządz;enie Nr 78.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 08:51:02
Zarządzenie Nr 79.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 08:38:56
Zarządzenie Nr 79A.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-19 14:32:09
Zarządzenie Nr 80.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 października 2022 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023" 2022-10-04 14:23:44
Zarządzenie Nr 81.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022/2023 2022-10-28 09:40:49
Zarządzenie Nr 82.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-19 13:34:41
Zarządzenie Nr 83.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 października 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązanaiach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. z 2022 r., poz.1967 ) 2022-10-28 12:12:27
Zarządzenie Nr 84.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 12:25:38
Zarządzenie Nr 85.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2022 r. 2022-10-28 12:28:28
Zarządzenie Nr 86.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 12:38:52
Zarządzenie Nr 87.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-10-28 12:41:37
Zarządzenie Nr 88.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28.10.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022/2023 2022-12-14 11:44:02
Zarządzenie Nr 89.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:42:50
Zarządzenie Nr 90.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:37:22
Zarządzenie Nr 91.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:31:38
Zarządzenie Nr 92.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLI/322/22 z dnia 27.10.2022 r. 2022-12-01 13:49:47
Zarządzenie Nr 93.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-12-01 13:35:27
Zarządzenie Nr 94.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłem do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice 2022-12-01 13:03:24
Zarządzenie Nr 95.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-11-10 17:27:42
Zarządzenie Nr 96.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach 2022-12-01 12:41:33
Zarządzenie Nr.97.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-01 12:37:28
Zarządzenie Nr 98.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2022-12-05 12:05:04
Zarządzenie Nr 99.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-01 12:21:17
Zarządzenie Nr 100.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-12-01 11:53:17
Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23.11.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiekt 2022-11-25 11:54:43
Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Kozielice Z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-09 11:31:45
Zarządzenie Nr 103.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-09 12:20:28
Zarządzenie Nr 104.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-09 12:36:25
Zarządzenie Nr 105A.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-13 14:22:58
Zarządzenie Nr 105B.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-13 13:52:39
Zarządzenie Nr 105.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-09 12:43:55
ZARZĄDZENIE NR 106/2022 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2022-12-02 16:18:22
Zarządzenie Nr 107.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2022-12-09 09:41:56
Zarządzenie Nr 108.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-23 09:48:37
ZARZĄDZENIE NR 109/2022 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach oraz określenia regulaminu pracy tej komisji. 2022-12-19 09:36:47
Zarządzenie Nr 110.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym będzie dokonany wybór uzupełniający sołtysa. 2022-12-20 14:17:11
Zarządzenie Nr 111.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy Kozielice 2022-12-21 12:14:47
Zarządzenie Nr 112.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/331/22 z dnia 15.12.2022 r. 2022-12-23 11:07:58
Zarządzenie Nr 113.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-23 11:54:02
Zarządzenie Nr 114.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2022-12-29 10:07:14
Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 11:54:49
Zarządzenie Nr 116.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 2023-02-22 11:13:37
Zarządzenie Nr 117.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLII/342/22 z dnia 29.12.2022 r. 2023-02-22 11:08:54
Zarządzenie Nr 118.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 12:46:37
Zarządzenie Nr 119.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:01:27
Zarządzenie Nr 120.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjecia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach 2023-02-22 11:00:09
Zarządzenie Nr 121.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za wynajem hali sportowej w Kozielicach oraz zasad udzielania zwolnień i ulg 2023-02-22 10:54:08
Zarządzenie Nr 122.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:10:58
Zarządzenie Nr 123.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:18:14
Zarządzenie Nr 124.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:38:20
Zarządzenie Nr 125.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r. 2023-02-21 13:47:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
18 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
18 sty 2022, godz. 09:12

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
18 sty 2022, godz. 09:12