Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 121.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 14:12:49
Zarządzenie Nr 120.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 14:07:48
Zarządzenie Nr 119.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 13:37:02
Zarządzenie Nr 118.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr LII/438/23 z dnia 28.12.2023 r. 2024-02-22 13:30:44
Zarządzenie Nr 117.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 13:17:23
Zarządzenie Nr 116.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 12:48:43
Zarządzenie Nr 115.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 12:28:15
Zarządzenie Nr 114.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 11:58:35
Zarządzenie Nr 113.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 11:51:55
Zarządzenie Nr 112.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 11:41:20
Zarządzenie Nr 111.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej. 2023-12-20 08:23:25
Zarządzenie Nr 110.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 11:33:01
Zarządzenie Nr 109.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr LII/432/23 z dnia 14.12.2023 r. 2024-02-22 11:11:34
Zarządzenie Nr 108.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-12-20 08:20:28
Zarządzenie Nr 107.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2024-02-22 11:00:19
Zarządzenie Nr 106.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie organizacji Stałego Dyzuru Wójta Gminy Kozielice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2023-12-13 13:48:50
Zarządzenie Nr 105.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 11:49:13
Zarządzenie Nr 104.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 11:56:51
Zarządzenie Nr 103.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 11:58:46
Zarządzenie Nr 102.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 12:02:28
Zarządzenie Nr 101.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 12:09:47
Zarządzenie Nr 100.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 12:11:58
Zarządzenie Nr 99.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 12:15:35
Zarządzenie Nr 98.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 12:17:52
Zarządzenie Nr 97.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr LI/418/23 z dnia 02 listopada 2023 r. 2023-12-13 13:41:14
Zarządzenie Nr 96.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnowo z przesyłem do Łozic oraz wymiana rurociągu tłoczonego z Łozic do oczyszczalni ścieków w Kozielicach 2023-12-13 13:31:54
Zarządzenie Nr 95.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dpstawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2023/2024 2023-12-13 13:23:07
Zarządzenie Nr 94.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 12:22:40
Zarządzenie Nr 93.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 2023-12-13 13:14:24
Zarządzenie Nr 92.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kozielice 2023-12-13 13:10:01
Zarządzenie Nr 91.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie planu kontroli dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozielice w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi w 2023 roku 2023-12-13 13:01:45
Zarządzenie Nr 90.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przydarłów, Gmina kozielice 2023-12-13 12:55:17
Zarządzenie Nr 89.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 12:25:46
Zarządzenie Nr 88/2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-12-13 12:29:14
Zarządzenie Nr 86.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:46:59
Zarządzenie Nr 85.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:43:31
Zarządzenie Nr 84.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:39:26
Zarządzenie Nr 82.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2024” 2023-10-23 13:27:39
Zarządzenie Nr 81.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:35:13
Zarządzenie Nr 80.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:32:26
Zarządzenie Nr 79.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:29:52
Zarządzenie Nr 78.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:27:12
Zarządzenie Nr 76.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.09.2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2023-11-02 09:32:38
Zarządzenie Nr 75.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:23:44
Zarządzenie Nr 74.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:18:46
Zarządzenie Nr 73.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:15:11
Zarządzenie Nr 72.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-10-31 12:11:00
Zarządzenie Nr 71.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.09.2023 w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w kozielicach Nr L/411/23 2023-11-02 09:17:10
Zarządzenie Nr 70.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-09-27 13:10:52
Zarządzenie Nr 69.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-09-27 13:08:37
Zarządzenie Nr 68.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-09-27 13:05:00
Zarządzenie Nr 67.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-09-27 13:01:51
Zarządzenie Nr 66.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-09-27 12:57:11
Zarządzenie Nr 65.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-27 13:19:21
Zarządzenie Nr 64.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-09-27 12:53:09
Zarządzenie Nr 63.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-09-27 12:48:10
Zarządzenie Nr 62.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.08.2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy dz. nr ewid. 155 obręb Rokity, gmina Kozielice 2023-09-01 10:27:21
Zarządzenie Nr 61.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-08-28 10:34:33
Zarządzenie Nr 60.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-08-28 10:33:39
Zarządzenie Nr 59.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-08-29 14:31:07
Zarządzenue Nr 58.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-08-29 14:26:21
Zarządzenie Nr 57.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Kozielicach w zamian za święto przypadające w sobotę 2023-08-03 14:41:13
Zarządzenie Nr 56.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-08-29 14:21:20
Zarządzenie Nr 55.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach 2023-08-01 14:19:33
Zarządzenie Nr 54.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.07.2023 r. w sprawie treści zamówienia w trybie podstawowym na dowozy uczniów do SP Kozielice 2023-09-01 10:03:44
Zarządzenie Nr 53.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-08-29 14:16:18
Zarządzenie Nr 52.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-08-29 14:12:28
Zarządzenie Nr 51.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-08-29 14:08:27
Zarządzenie Nr 50.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14.07.2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy dz. nr ewid. 155 obręb Rokity, gmina Kozielice - I etap budowy Stan Surowy Otwarty 2023-09-01 10:17:18
Zarządzenie Nr 49.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-07-20 10:25:45
Zarządzenie Nr 48.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-07-20 10:22:53
Zarządzenie Nr 47.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-07-20 10:19:25
Zarządzenie Nr 46.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-07-20 10:15:03
Zarządzenie Nr 45.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-07-20 10:11:25
Zarządzenie Nr 44.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-07-20 10:08:33
Zarządzenie Nr 43.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-06-15 10:12:10
Zarządzenie Nr 42.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-06-14 11:49:33
Zarządzenie Nr 41.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-06-14 11:32:51
Zarządzenie Nr 40.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-06-14 11:28:24
Zarządzenie Nr 39.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.05.2023 r. w sprawie ustalenia układy wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLVI/381/23 2023-06-14 12:15:48
Zarządzenie Nr 38.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-06-14 11:15:30
Zarządzenie Nr 37.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-05-23 12:27:18
Zarządzenie Nr 1.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Kozielice na 2023 r., ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2023 r. 2023-02-21 11:10:38
Zarządzenie Nr 2.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-01-11 13:09:26
Zarządzenie Nr 3.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-01-11 13:17:12
Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-02-21 11:00:09
ZARZĄDZENIE Nr 5.2023 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach 2023-01-18 14:45:06
Zarządzenie Nr 6.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznie 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozielice na rok 2023 2023-02-22 10:26:01
Zarządzenie Nr 7.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznie 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice 2023-02-22 10:23:48
Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-02-21 10:49:26
Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-02-21 10:13:47
Zarządzenie Nr 9/A.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-02-21 10:06:33
Zarządzenie Nr 10.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice 2023-02-22 10:20:17
Zarządzenie Nr 11.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2023-02-15 11:52:47
Zarządzenie Nr 12.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Czarnowie 2023-02-21 14:23:47
Zarządzenie Nr 13.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-03-22 10:13:43
Zarządzenie Nr 14.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-03-22 10:06:26
Zarządzenie Nr 15.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-03-22 10:00:53
Zarządzenie Nr 16.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XLIV/349/23 2023-03-22 09:56:26
Zarządzenie Nr 17.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych 2023-03-03 10:24:19
Zarządzenie Nr 18.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęzę oraz Kozielice 2023-03-22 09:41:21
Zarządzenie Nr 19.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach. 2023-03-21 10:43:58
Zarządzenie Nr 20.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 11:57:10
Zarządzenie Nr 21.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 12:01:45
Zarządzenie Nr 22.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 12:05:16
Zarządzenie Nr 23.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31.03.2023 w sprawie: zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Fundiszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2023-05-19 13:02:28
Zarządzenie Nr 24.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2023-04-12 14:27:28
Zarządzenie Nr 25.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Kozielicach. 2023-04-21 14:44:37
Zarządzenie Nr 26.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej. 2023-04-21 14:46:12
Zarządzenie Nr 27.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 12:10:39
Zarządzenie Nr 28.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 12:32:16
Zarządzenie Nr 29.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27.04.2023 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach za 2022 rok 2023-05-19 13:07:13
Zarządzenie Nr 30.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 12:42:14
Zarządzenie Nr 31.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian  budżetu Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 12:46:25
Zarządzenie Nr 32.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 12:50:41
Zarządzenie Nr 33.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2023 r. 2023-05-18 12:57:21
Zarządzenie Nr 34.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28.04.2023 w sprawie: zmiany składu Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kozielicach 2023-05-19 13:11:02
ZARZĄDZENIE NR 35.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielicach im. „Osadników Ziem Zachodnich” 2023-05-15 12:54:06
ZARZĄDZENIE NR 36.2023 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielicach im. „Osadników Ziem Zachodnich” 2023-05-15 12:13:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
11 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
11 sty 2023, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
11 sty 2023, godz. 13:07