Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie.


Kozielice, 18.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353), Wójt Gminy Kozielice podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017-2026”. Jest to dokument opracowany w celu realizacji polityki rozwoju na szczeblu gminnym, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016, poz. 383).

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2017-2026” będzie wyłożony do wglądu w terminie od 18 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. w następujących formach:

  1. Udostępnienie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Gminy Kozielice www.kozielice.pl w zakładce „Aktualności” oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kozielice.pl.

  2. Udostępnienie w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Kozielicach (pokój nr 5).

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 18 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. Formami konsultacji społecznych są:

  1. Wniesienie uwag i wniosków pisemnych. Uwagi i wnioski można przekazywać drogą elektroniczną na adres promocja@kozielice.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, z dopiskiem „strategia” lub bezpośrednio do Urzędu Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, pokój nr 2 - sekretariat.

  2. Wniesienie uwag i wniosków ustnych. Uwagi i wnioski można przekazywać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kozielicach (pokój nr 5) . Sprawą zajmuje się Pan Damian Woźniak.

  3. Udział w wybranym spotkaniu otwartym połączonym z debatą. Podczas spotkania będzie możliwość składania uwag i wniosków pisemnych oraz ustnych. Spotkania odbędą się 8 sierpnia 2017 r. w następujących miejscach:

  1. pierwsze spotkanie - Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach, godzina 16.00

  2. drugie spotkanie - świetlica wiejska w Tetyniu, godzina 18.00.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kozielice.

Wójt Gminy Kozielice zachęca do zapoznania się z przedmiotowym projektem oraz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Wójt Gminy Kozielice

/-/ Piotr Rybkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
18 lip 2017

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
18 lip 2017, godz. 08:16

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
18 lip 2017, godz. 08:16