Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Protokół z obrad XLIX nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 01 września 2023 r.

PROTOKÓŁ Nr 49

                Z  Obrad XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kozielice z dnia 01 września2023 roku. Miejsce odbycia  Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach.

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.                                                                            

Obrady  Sesji  zostały zwołane na wniosek Wójta Gminy i trwały od godz.1400 do godz.1420. Obradom przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Karpiński.Na podstawie listy obeccności  stwierdził,że w obradach  uczestniczy  radnych ,więc rada może obradować I podejmować uchwały. Przywitał wszystkich przybyłych na obrady sesji .Całość przebiegu sesji jest dostęna na stronie internetowej Gminy.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA POSIEDZENIU

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

obecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

obecna

 

5

Karpiński

Lech

obecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

obecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

nieobecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

obecny

 

 

obecni

12

wszyscy

15

procent

80,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 2. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.                                                 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad sesji. Udział w głosowaniu wzięło  12 radnych na stan obecnych na Sali  obrad 12. Za przyjęciem  porządku głosowało  12 radnych, przeciw  iwsztrzymujących ne było. Porządek obrad został  przyjęty jednomyślnie.

głosowanie

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

01 września 2023 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

nieobecna

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/398/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 lipca 2023 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 dla Gminy Kozielice.

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt uchwały.

3.1. dyskusja

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy i  Kierownik Ośrodka Pomocy  Społecznej.. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

3.2. podjęcie uchwały                                                                                                  

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło   12  radnych na stan obecnych na sali obrad 12. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujacych nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

01 września 2023 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

nieobecna

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.

4.1. dyskusja

Lech Karpiński    -   z jakich środków  nastąpi pokrycie utworzrnia  Placówki

Wójt Gminy        -  środki własne.

Robert Sójka -      - dlaczego w Tetyniu, są większe placówki.

Wójt Gminy – rozważaliśmy utworzenie w Łozicach, ale musielibyśmy zatrudnić pracownika, w Tetyniu jest osoba ,która posiada kwalifikacje do prowadzenia  zajęć

4.2. podjęcie uchwały                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło   12  radnych na stan obecnych na sali obrad 12. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw i  wstrzymujacych nie było. Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

 

data

01 września 2023 r.

 

 

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

ZA

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

nieobecna

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

nieobecny

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Ad.5. Zakończenie obrad XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach  Sesji. Stwierdził, że podjęte uchwały sa prawomocne. O terminie obrad następnej sesji radni zostana powiadomieni.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
PROTOKOŁ Nr 49 dnia 01.09.2023 (PDF, 149.69Kb) 2023-09-08 13:16:54 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
01 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
08 wrz 2023, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
08 wrz 2023, godz. 13:18