Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXXV/243/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXXV/243/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 12 października 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 t.j. ) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/189/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego

       2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/243/18 Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 12 października 2018

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023

 

W dniu 19 lutego 2018 r. Rada Gminy w Kozielicach podjęła uchwałę Nr XXVIII/189/2018
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023, w ramach aktualizacji zapisów LPR-u na wniosek podmiotu zainteresowanego dokonano uszczegółowienia
w zakresie następujących projektów:

1. „T2 - Adaptacja budynku na bazę noclegowo-turystyczną i miejsce dziennego pobytu seniorów”

2. „T3 - Adaptacja zabudowań gospodarczych na centrum aktywnej integracji społecznej”

 

Uszczegółowienie dotyczy doprecyzowania zakresu rzeczowego, aktualizacji wartości projektów, okresu ich realizacji oraz dostosowania wartości wskaźników.

Z uwagi na fakt, iż nie zostały dodane nowe inwestycje, oraz nie zmieniły się działki na których realizowane są przedsięwzięcia oraz nie zmienił się charakter planowanych projektów, nie jest konieczna ponowna konsultacja w zakresie możliwości odstąpienia od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu.

 

Wobec powyższego oraz stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie programów gospodarczych – przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023”.

 

W załączniku do pobrania uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kozielice  >>LPR<<


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15 02 2019 12 24 3023 10 2018 12 27 41uchwa Oa nr 243 (PDF, 76.27Kb) 2019-02-15 12:24:30 98
15 02 2019 12 24 30Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kozielice UCHWALONY (PDF, 2.75Mb) 2019-02-15 12:24:30 98
15 02 2019 12 24 30mapa LPR (PDF, 2.00Mb) 2019-02-15 12:24:30 38
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
15 lut 2019

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
15 lut 2019, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
15 lut 2019, godz. 12:24