Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup usługi edukacyjnej dotyczącej projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych". Tytuł projektu "Bawimy się i rozwijamy biorąc udział w indywidualizacji" nr UDA-POKL.09.01.02-32-112/12-00 w roku szkolnym 2012/13.


ZARZĄDZENIE NR 63.2012

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 26 listopada 2012r.

  

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zakup usługi edukacyjnej dotyczącej projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych. Tytuł projektu: : „Bawimy się i rozwijamy biorąc udział w indywidualizacji” nr UDA-POKL.09.01.02-32-112/12-00 w roku szkolnym 2012/13” .

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218;z 2008r.Nr 180 poz.1111,Nr 223, poz. 1458;z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz. 675, z2011r. nr 117,poz. 697)) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2010r. Nr 113,poz. 759) Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia na  zakup usługi edukacyjnej dotyczącej projektu systemowego finansowanego w całości ze środków unijnych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
usA .eduykacyjne- siwz 1 (DOC, 273.00Kb) 2012-11-28 10:49:18 40
06 03 2013 12 41 36OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia-2 (DOC, 46.00Kb) 2013-03-06 12:41:36 73
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia (DOC, 36.50Kb) 2012-11-28 10:49:18 45
OgA oszenie - zamieszczone w UZP. (DOC, 50.00Kb) 2012-11-28 10:49:18 89
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 33.50Kb) 2012-12-06 11:15:50 84
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
27 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
27 lis 2012, godz. 08:18

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
06 mar 2013, godz. 12:41