Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarzadzenie Nr 39.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach.


ZARZĄDZENIE Nr 39.2015

WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 06 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach.

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy w Kozielicach zarządza, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kozielicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 4.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 2 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 6 ust. 1 wykreśla się pkt 20.

  2. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz Gminy - kieruje, koordynuje i nadzoruje pracę urzędu i samodzielnych stanowisk do spraw:

- kancelarii urzędu i kancelarii informacji niejawnych,

- obsługi rady gminy, kadr, ewidencji ludności i dowodów osobistych,

- gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej,

- gospodarki odpadami, oświaty i księgowości,

- zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,

- budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych,

- promocji gminy i funduszy pomocowych,

- obsługi informatycznej i Administratora Bezpieczeństwa Informacji.”

3. Wykreśla się § 46.

4. W rozdziale XIV określającym strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w Kozielicach wykreśla się stanowisko ds. hali sportowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
06 maj 2015

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
06 maj 2015, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
06 maj 2015, godz. 12:54