Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 5.2023 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach

 

ZARZĄDZENIE Nr 5.2023

WÓJTA GMINY KOZIELICE 

z dnia 13 stycznia 2023 r.

 

 

zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach

 

Na podstawie art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 1 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.  U.  z  2022  r., poz. 530) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy
w Kozielicach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kozielice Nr 5.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r., załącznik nr 2 „Tabela Miesięcznych Kwot Wynagrodzenia Zasadniczego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1. Zmiana Regulaminu, o której mowa w § 1, podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Kozielice oraz wyłożenie w gabinecie Sekretarza Gminy Kozielice i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników.

2. Tabela w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń dla pracowników należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kozielice.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kozielice

/-/ Piotr Rybkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                            

 

 

 Załącznik Nr 2

                                                                                                           do Regulaminu Wynagradzania Pracowników               

                                                                                   Urzędu Gminy w Kozielicach.

 

 

TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

2150

4200

II

2200

4600

III

2250

5200

IV

2300

5300

V

2350

5400

VI

2400

5600

VII

2450

5800

VIII

2500

6000

IX

2550

6200

X

2600

6400

XI

2650

6600

XII

2700

6800

XIII

2750

7000

XIV

2800

7200

XV

2850

7400

XVI

2900

7600

XVII

2950

7800

XVIII

3000

8000

XIX

3100

8200

XX

3200

8400

XXI

3400

8600

XXII

3600

8800

 

 


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
brak tytułu 2023-01-18 15:00:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
18 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
18 sty 2023, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
18 sty 2023, godz. 14:58