Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łozice wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Kozielice


ZARZĄDZENIE NR 13

WÓJTA GMINY KOZIELICE

Z dnia 16 marca 2012r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

 

 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 25/18

w miejscowości Łozice, gmina Kozielice.

  

§1

 

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiący załącznik Nr1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr2 do niniejszego Zarządzenia, na zadanie pt: „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 25/18 w miejscowości Łozice, gmina Kozielice”.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§3

 

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kozielice

 

Edward Kiciński


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 74.50Kb) 2012-03-19 13:56:50 84
OgA oszenieo Zmianie ogA oszenia (DOC, 27.50Kb) 2012-03-28 10:37:53 36
OgA oszenie zmiana terminu (DOC, 26.50Kb) 2012-04-11 14:34:34 64

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
elewacje_1 (PDF, 52.99Kb) 2012-03-19 14:21:00 187
Inst._elekt_1 (TIF, 935.88Kb) 2012-03-19 14:24:42 169
elewacje_2 (PDF, 53.21Kb) 2012-03-19 14:21:16 219
Inst._elekt_2 (TIF, 1.12Mb) 2012-03-19 14:25:12 158
Inst._elekt_3 (TIF, 1.13Mb) 2012-03-19 14:25:51 168
Kosztotys_-_A_wietlica_A_ozice_20 (PDF, 155.57Kb) 2012-03-22 14:22:35 320
k_inst_sanit_-_A_ozice_-_2012 (PDF, 97.46Kb) 2012-03-22 14:23:32 287
KOSZT_-_A_OZICE_-_ELE_2012 (PDF, 84.37Kb) 2012-03-22 14:23:02 195
aksonometria_wod_kan (PDF, 62.19Kb) 2012-03-19 14:24:17 188
fundamenty (PDF, 81.26Kb) 2012-03-19 14:27:02 174
konstr_dachu (PDF, 80.17Kb) 2012-03-19 14:27:13 168
konstr_nad_parterem (PDF, 180.74Kb) 2012-03-19 14:27:29 213
konstr_poddasza (PDF, 92.16Kb) 2012-03-19 14:27:40 185
Koszt_-_A_OZICE_-_DROGI_I_CHODNI (PDF, 75.95Kb) 2012-03-22 14:23:16 309
Kosztorys__-_A_OZICE_-_TARASY_I_ (PDF, 62.88Kb) 2012-03-22 14:22:49 427
parter_co (PDF, 113.03Kb) 2012-03-19 14:26:04 166
parter_wod_kan (PDF, 84.46Kb) 2012-03-19 14:26:19 182
poddasze_co (PDF, 90.10Kb) 2012-03-19 14:26:31 219
poddasze_wod_kan (PDF, 80.96Kb) 2012-03-19 14:26:49 196
przekroj_aa (PDF, 183.30Kb) 2012-03-19 14:21:29 241
przekroj_bb (PDF, 188.61Kb) 2012-03-19 14:21:43 223
przekroj_cc (PDF, 130.02Kb) 2012-03-19 14:22:00 180
rzut_dachu (PDF, 118.38Kb) 2012-03-19 14:22:20 171
rzut_poddasza (PDF, 132.33Kb) 2012-03-19 14:22:36 229
rzut_przyziemia (PDF, 112.33Kb) 2012-03-19 14:22:54 223
S_P_E_C_Y_F_I_K_A_C_J_A (DOC, 334.00Kb) 2012-03-19 13:57:26 348
Specyfikacja_technicza_I (DOC, 5.17Mb) 2012-03-19 13:59:02 187
Specyfikacja_techniczna_Ia (DOC, 3.26Mb) 2012-03-19 14:00:24 203
Specyfikacja_techniczna_Ib (DOC, 3.97Mb) 2012-03-19 14:17:39 174
Specyfikacja_techniczna_Ib (DOC, 3.97Mb) 2012-03-19 14:02:12 199
Specyfikacja_techniczna_Ic (DOC, 5.57Mb) 2012-03-19 14:19:31 195
Specyfikacja_techniczna_Id (DOC, 3.56Mb) 2012-03-19 14:20:43 174
zestawienie_stolarki (PDF, 56.64Kb) 2012-03-19 14:23:10 329
Zjazd (TIF, 2.42Mb) 2012-03-19 14:24:01 166

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
G1 (TIF, 7.41Mb) 2012-04-16 08:08:40 87
SW1 (TIF, 7.36Mb) 2012-04-16 08:15:37 16
WYS 1 (TIF, 7.45Mb) 2012-04-16 08:29:46 29
G2 (TIF, 7.41Mb) 2012-04-16 08:11:05 17
SW2 (TIF, 7.36Mb) 2012-04-16 08:17:55 73
WYS 2 (TIF, 7.36Mb) 2012-04-16 08:32:45 55
G3 (TIF, 7.28Mb) 2012-04-16 08:13:20 83
WyjaA nienie 3 (DOC, 30.50Kb) 2012-04-16 08:06:06 82
WyjaA nienie 4 (DOC, 50.00Kb) 2012-04-16 08:06:19 29
WyjaA nienie 5 (DOC, 28.00Kb) 2012-04-19 12:11:41 74
Profil przyA A cza kanalizacji (JPG, 1,000.45Kb) 2012-04-10 08:59:15 28
Profil przyA A cza wodociA gowego (JPG, 1.03Mb) 2012-04-10 08:59:51 32
WyjaA nienie (DOC, 24.00Kb) 2012-03-22 14:21:02 77
WyjaA nienie Siemczyn i A ozice (DOC, 31.00Kb) 2012-04-05 12:27:32 80

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Nowy termin (DOC, 25.00Kb) 2012-04-11 14:33:31 52
Zmiana terminu (DOC, 25.50Kb) 2012-03-28 10:37:34 28

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
skanuj (JPG, 196.00b) 2012-05-08 13:04:10 64
ZAWIADOMIENIE - A ozice (DOC, 38.00Kb) 2012-05-08 13:17:05 59

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zmianie ogA oszenia o zamA wieniu (DOC, 26.00Kb) 2012-10-03 09:51:10 12
Udzielenie zamA wienia (DOC, 39.00Kb) 2012-05-21 12:06:30 62

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
19 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
19 mar 2012, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
04 paź 2012, godz. 09:06