Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz gmina Kozielice


ZARZĄDZENIE NR 8.2013

WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 28 marca 2013r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz, gmina Kozielice.

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z 2008 r. Nr 177 poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505,; z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778), Wójt Gminy Kozielice zarządza się , co następuje:

§1

 

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiący załącznik Nr1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr2 do niniejszego Zarządzenia, na zadanie pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do miejscowości Trzebórz , gmina Kozielice”.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§3

 

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kozielice

 

Edward Kiciński


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.03.2013.13.07.53 OgA oszenie (DOC, 70.00Kb) 2013-03-29 13:07:53 24

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29.03.2013.13.08.22_SIWZ_-_kanalizacja_TetyA_ (DOC, 325.50Kb) 2013-03-29 13:08:22 297
29.03.2013.13.10.01_SIWZ_-_OPIS_TECHNICZNY_cz_1 (DOC, 3.79Mb) 2013-03-29 13:10:01 242
29.03.2013.13.11.34_SIWZ_-_OPIS_TECHNICZNY_cz_2 (DOC, 5.10Mb) 2013-03-29 13:11:34 199
29.03.2013.13.12.49_SIWZ_-specyfikacja_techniczna_cz._1 (DOC, 4.00Mb) 2013-03-29 13:12:49 235
29.03.2013.13.18.53_SIWZ_-specyfikacja_techniczna_cz.2 (DOC, 4.00Mb) 2013-03-29 13:18:53 238
29.03.2013.13.19.53_Sanitarka_TetyA_-TrzebA_rz_przedmiar (PDF, 171.82Kb) 2013-03-29 13:19:53 384
29.03.2013.13.20.31_Przedmiar_robA_t_Przepompownie_A_ciekA_w_P1-_P4_przyA_A_cza_elektryczne (PDF, 103.96Kb) 2013-03-29 13:20:31 244
29.03.2013.13.21.26_sieA__1 (JPG, 1.11Mb) 2013-03-29 13:21:26 259
29.03.2013.13.21.49_sieA__2 (JPG, 478.63Kb) 2013-03-29 13:21:49 224
29.03.2013.13.22.22_sieA__3 (JPG, 379.44Kb) 2013-03-29 13:22:22 209
29.03.2013.13.23.36_sieA__4 (JPG, 231.10Kb) 2013-03-29 13:23:36 205
29.03.2013.13.24.23_sieA__5 (JPG, 502.97Kb) 2013-03-29 13:24:23 204
29.03.2013.13.25.27_sieA__6 (JPG, 781.78Kb) 2013-03-29 13:25:27 218
29.03.2013.13.25.41_sieA__7 (JPG, 177.73Kb) 2013-03-29 13:25:41 317
29.03.2013.13.26.03_profil_1 (JPG, 647.83Kb) 2013-03-29 13:26:03 207
29.03.2013.13.26.18_profil_2 (JPG, 236.11Kb) 2013-03-29 13:26:18 175
29.03.2013.13.26.47_profil_3 (JPG, 185.37Kb) 2013-03-29 13:26:47 190
29.03.2013.13.27.02_profil_4 (JPG, 159.28Kb) 2013-03-29 13:27:02 171
29.03.2013.13.27.19_profil_5 (JPG, 249.00Kb) 2013-03-29 13:27:19 200
29.03.2013.13.27.35_profil_6 (JPG, 318.20Kb) 2013-03-29 13:27:35 194
29.03.2013.13.27.50_profil_7 (JPG, 146.61Kb) 2013-03-29 13:27:50 180
29.03.2013.13.28.08_profil_8 (JPG, 330.54Kb) 2013-03-29 13:28:08 171
29.03.2013.13.28.24_profil_9 (JPG, 323.74Kb) 2013-03-29 13:28:24 173
29.03.2013.13.28.49_profil_10 (JPG, 246.42Kb) 2013-03-29 13:28:49 180
29.03.2013.13.29.07_profil_11 (JPG, 440.35Kb) 2013-03-29 13:29:07 196
29.03.2013.13.29.29_profil_12 (JPG, 226.88Kb) 2013-03-29 13:29:29 175
29.03.2013.13.30.00_lokalizacja_P1 (JPG, 1,017.55Kb) 2013-03-29 13:30:00 191
29.03.2013.13.30.31_lokalizacja_P2 (JPG, 1.07Mb) 2013-03-29 13:30:31 170
29.03.2013.13.31.05_lokalizacja_P3 (JPG, 1.11Mb) 2013-03-29 13:31:05 166
29.03.2013.13.31.32_lokalizacja_P4 (JPG, 1.02Mb) 2013-03-29 13:31:32 160
29.03.2013.13.33.17_zasilanie_P1 (JPG, 2.70Mb) 2013-03-29 13:33:17 180
29.03.2013.13.34.11_zasilanie_P2 (JPG, 2.64Mb) 2013-03-29 13:34:11 159
29.03.2013.13.35.21_zasilanie_P3 (JPG, 2.66Mb) 2013-03-29 13:35:21 150
29.03.2013.13.36.25_zasilanie_P4 (JPG, 2.67Mb) 2013-03-29 13:36:25 156
29.03.2013.13.37.51_schemat_1 (TIF, 183.91Kb) 2013-03-29 13:37:51 176
29.03.2013.13.38.08_schemat_2 (TIF, 309.41Kb) 2013-03-29 13:38:08 161
29.03.2013.13.38.23_schemat_3 (TIF, 238.87Kb) 2013-03-29 13:38:23 174
29.03.2013.13.38.48_schemat_4 (TIF, 264.00Kb) 2013-03-29 13:38:48 198
29.03.2013.13.39.06_schemat_5 (TIF, 314.71Kb) 2013-03-29 13:39:06 173
29.03.2013.13.39.26_schemat_6 (JPG, 541.68Kb) 2013-03-29 13:39:26 163
29.03.2013.13.39.46_schemat_7 (JPG, 570.14Kb) 2013-03-29 13:39:46 184
29.03.2013.13.42.11_lokalizacja (JPG, 2.19Mb) 2013-03-29 13:42:11 198

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.04.2013.14.08.09 WybA r najkorzystniejszej oferty (DOC, 36.00Kb) 2013-04-30 14:08:09 56

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.05.2013.14.28.00 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 35.50Kb) 2013-05-20 14:28:00 50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
29 mar 2013

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
29 mar 2013, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
29 maj 2013, godz. 15:23