Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna

ZARZĄDZENIE NR 19/2011

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 11 marca 2011 r.

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna, gmina Kozielice

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z 2008 r. Nr 177 poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505,; z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1778), Wójt Gminy Kozielice zarządza się , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na zadanie pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna, gmina Kozielice”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Edward Kiciński


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 45.00Kb) 2011-03-14 12:34:38 83

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 (TIF, 183.91Kb) 2011-03-14 13:07:54 224
rys._1 (TIF, 935.45Kb) 2011-03-14 13:13:39 161
SIWZ_-_OPIS_TECHNICZNY_cz_1 (DOC, 3.79Mb) 2011-03-14 13:05:52 207
SIWZ_-specyfikacja_techniczna_cz._1 (DOC, 4.00Mb) 2011-03-14 13:01:37 190
2 (TIF, 309.41Kb) 2011-03-14 13:08:04 161
rys.2 (TIF, 622.22Kb) 2011-03-14 13:10:56 162
SIWZ_-_OPIS_TECHNICZNY_cz_2 (DOC, 5.10Mb) 2011-03-14 13:07:33 181
SIWZ_-specyfikacja_techniczna_cz.2 (DOC, 4.00Mb) 2011-03-14 13:00:14 181
3 (TIF, 238.87Kb) 2011-03-14 13:08:19 162
rys.3 (TIF, 1.10Mb) 2011-03-14 13:11:33 139
4 (TIF, 264.00Kb) 2011-03-14 13:08:37 157
rys.4 (TIF, 945.16Kb) 2011-03-14 13:12:01 141
5 (TIF, 314.71Kb) 2011-03-14 13:08:49 149
5 (TIF, 314.71Kb) 2011-03-14 13:09:13 145
rys.5 (TIF, 365.07Kb) 2011-03-14 13:12:22 139
6 (TIF, 146.63Kb) 2011-03-14 13:09:24 160
rys.6 (TIF, 697.59Kb) 2011-03-14 13:12:43 137
rys.7 (TIF, 1.11Mb) 2011-03-14 13:13:12 147
16 (TIF, 599.88Kb) 2011-03-14 13:09:44 203
17 (TIF, 307.74Kb) 2011-03-14 13:10:00 153
18 (TIF, 249.51Kb) 2011-03-14 13:10:15 146
19 (TIF, 279.32Kb) 2011-03-14 13:10:29 148
siwz (DOC, 6.41Mb) 2011-03-14 12:37:18 426

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 (TIF, 183.91Kb) 2011-03-21 12:15:54 81
skanuj0001 (JPG, 839.60Kb) 2011-03-30 08:42:03 40
skanuj0001 (JPG, 839.60Kb) 2011-03-21 12:19:27 28
2 (TIF, 309.41Kb) 2011-03-21 12:16:09 40
skanuj0002 (JPG, 820.08Kb) 2011-03-21 12:20:17 12
wyjasnienie 2 (DOC, 28.00Kb) 2011-03-21 14:03:29 86
3 (TIF, 238.87Kb) 2011-03-21 12:16:24 53
skanuj0003 (JPG, 119.28Kb) 2011-03-21 12:20:39 1
wyjasnienie3 (DOC, 25.00Kb) 2011-03-23 11:36:59 52
4 (TIF, 264.00Kb) 2011-03-21 12:17:31 81
skanuj0004 (JPG, 541.68Kb) 2011-03-21 12:21:02 13
5 (TIF, 314.71Kb) 2011-03-21 12:17:04 56
skanuj0005 (JPG, 570.14Kb) 2011-03-21 12:21:21 82
skanuj (JPG, 876.25Kb) 2011-03-21 12:18:34 1
wyjasnienie siwz (DOC, 33.00Kb) 2011-03-18 09:15:57 96
wyjasnienie siwz (DOC, 33.00Kb) 2011-03-21 12:15:37 36

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
dec (JPG, 344.73Kb) 2011-03-22 10:40:31 70

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie (DOC, 45.00Kb) 2011-04-11 09:06:04 53

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zamA wieniu (DOC, 33.00Kb) 2011-04-29 10:09:55 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
14 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
14 mar 2011, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
16 lut 2012, godz. 10:47