Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłam do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice

 

ZARZĄDZENIE NR 94.2022

 

WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 02 listopada 2022 r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłem do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice.

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

§1

 

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiący załącznik Nr 1 oraz specyfikację warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na zadanie pt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszewo z przesyłem do miejscowości Tetyń, gmina Kozielice”

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kozielice

 

mgr Piotr Rybkowski


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.11.2022.11.42.16 Og Ooszenie opublikowane (PDF, 186.21Kb) 2022-11-03 11:42:16 62

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.11.2022.11.42.37_SWZ_1 (DOC, 570.00Kb) 2022-11-03 11:42:37 25
03.11.2022.11.43.25_20221026130820481 (PDF, 6.40Mb) 2022-11-03 11:43:25 16
03.11.2022.11.43.46_20221026130920467 (PDF, 2.24Mb) 2022-11-03 11:43:46 13
03.11.2022.11.44.19_HPSCANNER2635 (PDF, 3.32Mb) 2022-11-03 11:44:19 17
03.11.2022.11.44.42_HPSCANNER2636 (PDF, 4.16Mb) 2022-11-03 11:44:42 15
03.11.2022.11.45.12_MARUSZEWO_PRZEDMIAR_I_NAK_EADCZY_SIE___KANALIZACJI_SANITARNEJ (PDF, 1,003.96Kb) 2022-11-03 11:45:12 15
03.11.2022.11.46.04_Spis_tre_Eci (PDF, 32.47Kb) 2022-11-03 11:46:04 4
03.11.2022.11.46.18_SST_-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_miejscowo_Eci_Maruszewo (PDF, 148.16Kb) 2022-11-03 11:46:18 9
03.11.2022.11.46.51_SST-1.0.3_-_Roboty_ziemne_-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_miejscowo_Eci_Maruszewo (PDF, 111.75Kb) 2022-11-03 11:46:51 5
03.11.2022.11.47.18_SST-1.1.1_-_Instalacje-sieci_kanalizacyjnych._-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_mie (PDF, 189.29Kb) 2022-11-03 11:47:18 5
03.11.2022.11.47.40_SST-1.2.1_-_Linie_energetyczne_i_o_Ewietlenie_-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_miej (PDF, 139.85Kb) 2022-11-03 11:47:40 4
03.11.2022.11.48.06_SST-1.3.1_-_Koryto_wraz_z_profilowaniem_i_zagszczeniem_pod_Oo__a_-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_ (PDF, 99.65Kb) 2022-11-03 11:48:06 4
03.11.2022.11.48.29_SST-1.3.2_-_Podbudowa_z_kruszywa__Oamanego_-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_miejsco (PDF, 149.11Kb) 2022-11-03 11:48:29 3
03.11.2022.11.48.53_SST-1.3.3_-_Nawierzchnie_z_kostki_betonowej_-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_miejs (PDF, 130.00Kb) 2022-11-03 11:48:53 3
03.11.2022.11.49.14_SST-1.3.4_-_Ziele___-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_miejscowo_Eci_Maruszewo (PDF, 96.24Kb) 2022-11-03 11:49:14 5
03.11.2022.11.49.35_SST-1.3.5_-_Kraw_a__niki_betonowe_-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_miejscowo_Eci_Maru (PDF, 123.96Kb) 2022-11-03 11:49:35 3
03.11.2022.11.50.03_SST-1.3.6_-_Ogrodzenie_z_siatki_-_Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_z_przy_O__czami_w_miejscowo_Eci_Maru (PDF, 687.14Kb) 2022-11-03 11:50:03 4

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.11.2022.13.11.20 Informacja z sesji otwarcia ofert (DOC, 76.50Kb) 2022-11-18 13:11:20 95

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.12.2022.13.47.57 Wybair najkorzystniejszej oferty kanalizacja (PDF, 336.41Kb) 2022-12-09 13:47:57 87

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.12.2022.09.05.50 Og Ooszenie o zawarciu umowy (PDF, 71.63Kb) 2022-12-28 09:05:50 97

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
03 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
03 lis 2022, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
28 gru 2022, godz. 09:05