Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawy oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022-2023 - II postępowanie

 

 

ZARZĄDZENIE NR  88.2022

WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 28.10.2022 r.

 

            W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej  w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022/2023

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.               z 2022 r. poz.559 t.j. ) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącym załącznik Nr 1 oraz specyfikację warunków zamówienia stanowiącą  załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,  na zadanie pt:

„Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej  w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022/2023”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Kozielice

                                                                           /-/ Piotr Rybkowski

                                                                                              

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.10.2022.12.06.22 08dab80e-dbd4-10bb-b19f-330011377d85 (1) (PDF, 146.54Kb) 2022-10-28 12:06:22 93

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.10.2022.12.06.22_SWZ_olej_opa_Oowy_2022-2023 (PDF, 636.83Kb) 2022-10-28 12:06:22 1
28.10.2022.12.06.45_Za_O__cznik_nr_1_do_SWZ_-_Wzair_formularza_ofertowego (DOC, 71.00Kb) 2022-10-28 12:06:45 1
28.10.2022.12.06.57_Za_O__cznik_nr_2_do_SWZ_-_Wzair_o_Ewiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 48.50Kb) 2022-10-28 12:06:57 1
28.10.2022.12.07.08_Za_O__cznik_nr_3_do_SWZ_-_Wzair_o_Ewiadczenia_o_spe_Onianiu_warunkaiw_udzia_Ou_w_post_apowaniu (DOC, 49.00Kb) 2022-10-28 12:07:08 1
28.10.2022.12.08.17_Za_O__cznik_nr_4_do_SWZ_-_Wzair_o_Ewiadczenia_wykonawcaiw_wspailnie_ubiegaj__cych_si_a_o_udzielenie_zamaiwienia (DOC, 40.50Kb) 2022-10-28 12:08:17 1
28.10.2022.12.08.30_Za_O__cznik_nr_5_do_SWZ_-_Wykaz_dostaw (DOC, 38.50Kb) 2022-10-28 12:08:30 1
28.10.2022.12.08.45_Za_O__cznik_nr_6_do_SWZ_-_Projekt_umowy (PDF, 461.86Kb) 2022-10-28 12:08:45 1

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.11.2022.12.37.41 Informacja z otwarcia ofert - olej (PDF, 493.83Kb) 2022-11-09 12:37:41 52

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.11.2022.15.16.36 INF.o wyborze oferty-olej (PDF, 543.93Kb) 2022-11-09 15:16:36 18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
28 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
28 paź 2022, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
09 lis 2022, godz. 15:16