Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dostawy oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022-2023

 

ZARZĄDZENIE NR  81.2022

WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 17.10.2022 r.

 

            W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej  w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022/2023

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.               z 2022 r. poz.559 t.j. ) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącym załącznik Nr 1 oraz specyfikację warunków zamówienia stanowiącą  załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,  na zadanie pt:

„Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej  w Kozielicach w sezonie grzewczym 2022/2023”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                             

                                                                                                                              Wójt Gminy Kozielice


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.10.2022.14.03.58 08dab011-059a-f3dc-68dd-c0000fd792ce (PDF, 157.16Kb) 2022-10-17 14:03:58 34

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.10.2022.14.03.58_SWZ_olej_opa_Oowy_2022-2023 (PDF, 634.44Kb) 2022-10-17 14:03:58 3
17.10.2022.14.04.36_Za_O__cznik_nr_1_do_SWZ_-_Wzair_formularza_ofertowego (DOC, 71.00Kb) 2022-10-17 14:04:36 3
17.10.2022.14.04.52_Za_O__cznik_nr_2_do_SWZ_-_Wzair_o_Ewiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 48.50Kb) 2022-10-17 14:04:52 5
17.10.2022.14.05.06_Za_O__cznik_nr_3_do_SWZ_-_Wzair_o_Ewiadczenia_o_spe_Onianiu_warunkaiw_udzia_Ou_w_post_apowaniu (DOC, 49.00Kb) 2022-10-17 14:05:06 9
17.10.2022.14.05.18_Za_O__cznik_nr_4_do_SWZ_-_Wzair_o_Ewiadczenia_wykonawcaiw_wspailnie_ubiegaj__cych_si_a_o_udzielenie_zamaiwienia (DOC, 40.50Kb) 2022-10-17 14:05:18 5
17.10.2022.14.06.09_Za_O__cznik_nr_5_do_SWZ_-_Wykaz_dostaw (DOC, 38.50Kb) 2022-10-17 14:06:09 5
17.10.2022.14.06.25_Za_O__cznik_nr_6_do_SWZ_-_Projekt_umowy (PDF, 461.81Kb) 2022-10-17 14:06:25 4

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.10.2022.13.59.49 Wyja Enienie nr 1 do SWZ (PDF, 540.65Kb) 2022-10-19 13:59:49 17

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.10.2022.11.59.39 Informacja z otwarcia (PDF, 495.61Kb) 2022-10-28 11:59:39 11

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.10.2022.11.59.39 Informacja o uniewa nieniu (PDF, 495.61Kb) 2022-10-28 11:59:39 90

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
17 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
17 paź 2022, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
28 paź 2022, godz. 11:59