Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice

ZARZĄDZENIE NR 11.2022

WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 07.02.2022 r.

 

            W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice”.

 

            Na podstawie art.30 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.               z 2021 r. poz.1372 ) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącym załącznik Nr 1 oraz specyfikację warunków zamówienia stanowiącą  załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,  na zadanie pt: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                     

                                                                                                                      Wójt Gminy Kozielice


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.02.2022.12.57.39 ogloszenie (PDF, 600.94Kb) 2022-02-10 12:57:39 38

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.02.2022.12.57.59_SPECYFIKACJA_WARUNKaeW_ZAMaeWIENIA (PDF, 423.24Kb) 2022-02-10 12:57:59 6
10.02.2022.12.58.25_Za_O._nr_1_do_OPZ_Notatka_ze_stwierdzenia_nieprawid_Oowo_Eci (PDF, 82.85Kb) 2022-02-10 12:58:25 4
10.02.2022.12.58.46_Za_O._nr_1_do_SWZ_Formularz_ofertowy (PDF, 214.69Kb) 2022-02-10 12:58:46 10
10.02.2022.12.59.21_Za_O._nr_1_do_umowy_Regulamin (PDF, 217.27Kb) 2022-02-10 12:59:21 3
10.02.2022.12.59.38_Za_O._nr_2__do_Umowy_Protokai_O_odbioru_wykonania_us_Ougi (PDF, 78.71Kb) 2022-02-10 12:59:38 3
10.02.2022.13.00.01_Za_O._nr_2_do_OPZ__raport_wagowy (PDF, 127.46Kb) 2022-02-10 13:00:01 3
10.02.2022.13.00.44_Za_O._nr_2_do_SWZ_o_Ewiadczenie_o_spelnieniu_warunkow,_brak_podstaw_wykluczenia (PDF, 196.50Kb) 2022-02-10 13:00:44 3
10.02.2022.13.01.04_Za_O._nr_3_do_OPZ_punkty_odbioru (PDF, 158.97Kb) 2022-02-10 13:01:04 7
10.02.2022.13.01.47_Za_O._nr_3_do_SWZ_o_Ewiadczenie_Wykonawcy_grupa_kapita_Oowa (PDF, 97.01Kb) 2022-02-10 13:01:47 6
10.02.2022.13.02.09_Za_O._nr_3_do_Umowy_powierzenie_danych (PDF, 203.76Kb) 2022-02-10 13:02:09 3
10.02.2022.13.02.34_Za_O._nr_4_do_SWZ_Wykaz_us_Oug (PDF, 113.18Kb) 2022-02-10 13:02:34 10
10.02.2022.13.02.58_Za_O._nr_5_do_SWZ_do_Umowy (PDF, 272.14Kb) 2022-02-10 13:02:58 9
10.02.2022.13.03.18_Za_O._nr_5a_do_SWZ_do_Umowy (PDF, 218.36Kb) 2022-02-10 13:03:18 5
10.02.2022.13.03.45_Za_O._nr_6_do_SWZ_Wykaz_narz_adzi_i_wyposa__enia (PDF, 130.88Kb) 2022-02-10 13:03:45 9
10.02.2022.13.04.07_Za_O._nr_7_do_SWZ_zobowi__zanie_innego_podmiotu_do_udost_apniania_zasobaiw (PDF, 207.11Kb) 2022-02-10 13:04:07 10
10.02.2022.13.04.26_Za_O._nr_8_do_SWZ_Umowa (PDF, 362.56Kb) 2022-02-10 13:04:26 5
10.02.2022.13.04.47_Za_O._nr_8a_do_SWZ_Umowa (PDF, 315.19Kb) 2022-02-10 13:04:47 4
informacja_o_wyborze_oferty (PDF, 644.64Kb) 2022-03-01 13:14:14 78

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
10 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
10 lut 2022, godz. 12:55

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
01 mar 2022, godz. 13:14