Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice

 

ZARZĄDZENIE NR 18.2023

 

WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 16 marca 2023 r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice.

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

§1

 

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiący załącznik Nr 1 oraz specyfikację warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na zadanie pt: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Załęże oraz Kozielice”

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kozielice

 

mgr Piotr Rybkowski


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.03.2023.11.49.28 Og Ooszenie BZP (PDF, 180.45Kb) 2023-03-17 11:49:28 5

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.03.2023.11.48.39_SWZ (PDF, 1.52Mb) 2023-03-17 11:48:39 13
17.03.2023.11.49.54_PFU-Kozielice (PDF, 991.66Kb) 2023-03-17 11:49:54 5
17.03.2023.11.50.13_PZT_KOZIELICE_arkusz_1_22.11.2022_297x1030 (PDF, 432.96Kb) 2023-03-17 11:50:13 9
17.03.2023.11.50.24_PZT_KOZIELICE_arkusz_2_22.11.2022_297x1190 (PDF, 375.28Kb) 2023-03-17 11:50:24 4
17.03.2023.11.50.38_PZT_KOZIELICE_arkusz_3_24.11.2022_297x1190 (PDF, 243.06Kb) 2023-03-17 11:50:38 5
17.03.2023.11.51.02_PZT_KOZIELICE_arkusz_4_22.11.2022_A3 (PDF, 161.12Kb) 2023-03-17 11:51:02 5
17.03.2023.11.51.18_PZT_KOZIELICE_arkusz_5_22.11.2022_A3 (PDF, 225.43Kb) 2023-03-17 11:51:18 4
17.03.2023.11.51.38_PZT_KOZIELICE_arkusz_6_22.11.2022_A3 (PDF, 219.28Kb) 2023-03-17 11:51:38 4
17.03.2023.11.52.19_kozielice_-_przedmiar_robait (PDF, 190.63Kb) 2023-03-17 11:52:19 7
17.03.2023.11.52.45_PFU-Za_O_a__e (PDF, 989.55Kb) 2023-03-17 11:52:45 3
17.03.2023.11.52.59_PZT_ZA_E___AE_24.11.2022_arkusz_1_297x1030 (PDF, 392.78Kb) 2023-03-17 11:52:59 5
17.03.2023.11.53.23_PZT_ZA_E___AE_24.11.2022_arkusz_2_297x1170 (PDF, 426.42Kb) 2023-03-17 11:53:23 4
17.03.2023.11.53.38_Za_O_a__e_przedmiar_kosztorys_ofertowy (PDF, 209.86Kb) 2023-03-17 11:53:38 6

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Kwota na sfinansowanie zamówienia (DOC, 81.00Kb) 2023-05-05 13:33:08 15

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.04.2023.10.46.10 Informacja z otwarcia ofert (RTF, 1.66Mb) 2023-04-04 10:46:10 45

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybór oferty (PDF, 138.00Kb) 2023-05-05 13:33:08 4

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o zawarciu umowy (PDF, 66.12Kb) 2023-05-31 08:57:27 11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 11:48

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
31 maj 2023, godz. 08:58