Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprzedaż i dostawa leju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2010/2011.


ZARZĄDZENIE NR 38/2010

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 06 października 2010r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na „sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2010/2011”

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218;z 2008r.Nr 180 poz.1111,Nr 223, poz. 1458;z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230)) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2010r. Nr 113,poz. 759) Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia na „sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2010/2011”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 37.50Kb) 2010-10-06 13:40:46 54

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja (DOC, 121.00Kb) 2010-10-06 13:37:20 125

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYBA R OFERTY (SHS, 43.00Kb) 2010-10-22 08:12:07 87

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
06 paź 2010

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
06 paź 2010, godz. 13:37

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
22 paź 2010, godz. 08:12