Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018.

 

ZARZĄDZENIE NR 68.2017

 

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 16 października 2017 r.

 

 

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na „Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018”

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 j.t.) oraz na podstawie art. 36 , 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 t.j.) Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia na „Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018”

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

WÓJT

GMINY KOZIELICE

 

mgr Piotr Rybkowski

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.10.2017.09.44.26 ogA oszenie (DOC, 37.50Kb) 2017-10-19 09:44:26 82

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19.10.2017.09.44.26_Specyfikacja_2017 (DOC, 85.00Kb) 2017-10-19 09:44:26 56
19.10.2017.09.53.26_zaA_._nr_1_do_SIWZ (DOCX, 12.50Kb) 2017-10-19 09:53:26 20
19.10.2017.09.54.32_zaA_._nr_2_do_SIWZ (DOCX, 20.08Kb) 2017-10-19 09:54:32 15
19.10.2017.09.54.43_zaA_._nr_3_do_SIWZ (DOCX, 25.28Kb) 2017-10-19 09:54:43 11
19.10.2017.09.54.54_zaA_._nr_4_do_SIWZ (DOCX, 16.46Kb) 2017-10-19 09:54:54 14

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.10.2017.12.40.18 wyjaA nienie do SIWZ (DOCX, 13.36Kb) 2017-10-23 12:40:18 46

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26.10.2017.12.20.33 ProtokA A z otwarcia ofert-olej opaA owy. (DOC, 38.00Kb) 2017-10-26 12:20:33 83

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.10.2017.11.53.38 wybA r oferty olej 2017 (DOC, 40.00Kb) 2017-10-31 11:53:38 16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
19 paź 2017

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
19 paź 2017, godz. 09:44

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
31 paź 2017, godz. 11:53