Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2016/2017.

 

ZARZĄDZENIE NR 66.2016

 

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 20 października 2016r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na „Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2016/2017”

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t.) oraz na podstawie art. 36 , 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 t.j.) Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia na „Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2016/2017”

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

WÓJT

GMINY KOZIELICE

 

mgr Piotr Rybkowski

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.10.2016.08.17.25 ogA oszenie (DOC, 40.50Kb) 2016-10-21 08:17:25 15

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.10.2016.08.17.25_Specyfikacja_2016 (DOC, 105.00Kb) 2016-10-21 08:17:25 27

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.11.2016.11.48.22 ProtokA A z otwarcia (PDF, 185.26Kb) 2016-11-04 11:48:22 72

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.11.2016.11.48.22 Zawiadomienie o wyborze (PDF, 399.68Kb) 2016-11-04 11:48:22 99

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
21 paź 2016

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
21 paź 2016, godz. 08:17

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
04 lis 2016, godz. 11:48