Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2014/2015.

 

ZARZĄDZENIE NR 49.2014

 

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 16 października 2014r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na „sprzedaż i dosta oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2014/2015

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458; z 2009r.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz.230, nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 0, poz. 567 z 2013r. Nr 0, poz. 153, Nr 0 ,poz. 645, Nr 0, poz. 1318 ; z 2014r. poz. 379 , poz. 1072 ze zm.) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz.U.z 2013 poz. 907ze zm.) Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia na „Sprzedaż i dosta oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2014/2015

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT

GMINY KOZIELICE

 

mgr Edward Kiciński


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.10.2014.09.55.46 ogA oszenie (DOC, 39.00Kb) 2014-10-16 09:55:46 41

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.10.2014.09.55.46_Specyfikacja_2014 (DOC, 116.00Kb) 2014-10-16 09:55:46 57

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.10.2014.13.32.51 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (DOC, 35.50Kb) 2014-10-28 13:32:51 74

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
16 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
16 paź 2014, godz. 09:55

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
28 paź 2014, godz. 13:32