Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do zespołu szkół na terenie Gminy Kozielice.


 

Zarządzenie Nr 26.2012

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 11.06.2012 r.

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH

W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ

NA TERENIE GMINY KOZIELICE”

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) Wójt Gminy w Kozielicach zarządza co następuje:

 

 

§1

 

Ustalam treść ogłoszenia i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na „Świadczenie Usług Transportowych w Zakresie Dowozu Dzieci do Zespołu Szkół na Terenie Gminy Kozielice” załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie powierzam Komisji Przetargowej.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Kozielice


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie zamieszczone w BZP (DOC, 44.00Kb) 2012-06-12 14:19:38 55

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_DOWOZY_DZIECI_DO_SZKOA_Y_W_GMINIE_KOZIELICE (DOC, 205.00Kb) 2012-06-12 14:19:38 339

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjaA nienia i zmiany do SIWZ (DOC, 23.00Kb) 2012-06-21 13:38:25 98

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- DOWOZY 2012 (DOC, 32.00Kb) 2012-06-26 13:41:26 94

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
25.02.2013.10.27.46 Udzielenie zamA wienia- usA ugi transportowe (DOC, 32.50Kb) 2013-02-25 10:27:46 42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
12 cze 2012

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
12 cze 2012, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
25 lut 2013, godz. 10:27