Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice oraz prowadzenie obsługi kasowej urzędu.


ZARZĄDZENIE Nr 21/2009

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 25 maja 2009 r.

w sprawie ogłoszenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice oraz prowadzenie obsługi kasowej urzędu”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłosić zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego oraz przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice oraz prowadzenie obsługi kasowej urzędu”.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (DOC, 38.00Kb) 2009-05-27 11:30:42 1
OgA oszenie (DOC, 38.00Kb) 2009-05-29 09:06:42 1

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bank_specyfikacja (DOC, 117.50Kb) 2009-05-27 11:30:42 53

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana specyfikacja (DOC, 20.50Kb) 2009-05-29 09:05:28 79

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze oferty (DOC, 31.00Kb) 2009-06-18 08:58:58 85

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
27 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
27 maj 2009, godz. 11:30

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
18 cze 2009, godz. 08:58