Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup 378 sztuk gotowych paczek choinkowych dla uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach.


ZARZĄDZENIE NR 61.2012

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 19 listopada 2012r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na „Zakup 378 sztuk gotowych paczek choinkowych dla uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218;z 2008r.Nr 180 poz.1111,Nr 223, poz. 1458;z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz. 675, z2011r. nr 117,poz. 697)) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2010r. Nr 113,poz. 759) Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia na „Zakup 378 sztuk gotowych paczek choinkowych dla uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o zamA wieniu BIP (DOC, 54.50Kb) 2012-11-20 09:16:00 66
Zmiana ogA oszenia (DOC, 26.00Kb) 2012-11-22 08:41:28 14

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_-_Paczki_caA_oA_A_ (DOC, 275.50Kb) 2012-11-20 09:16:00 219

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana siwz (DOC, 25.50Kb) 2012-11-22 08:26:47 93

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie najkorzystniejszej oferty (DOC, 34.00Kb) 2012-11-30 12:00:08 53

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.00Kb) 2012-12-07 11:09:17 39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
20 lis 2012

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
20 lis 2012, godz. 09:16

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
07 gru 2012, godz. 11:09