Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego, gaśniczego i bezpieczeństwa dla OSP Tetyń w Gminie Kozielice.


ZARZĄDZENIE NR 17/2011

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 marca 2011r.

 

 

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na „Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego, gaśniczego i bezpieczeństwa dla OSP Tetyń w Gminie Kozielice”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218;z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia na „Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu ratowniczego, gaśniczego i bezpieczeństwa dla OSP Tetyń w Gminie Kozielice”.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kozielice

Edward Kiciński


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie OSP Tetyn (DOC, 82.00Kb) 2011-03-10 12:02:49 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_Tetyn (DOC, 353.50Kb) 2011-03-10 12:02:49 275

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zapytanie (DOC, 22.00Kb) 2011-03-11 14:51:12 66

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty Sprzet OSP (DOC, 47.50Kb) 2011-03-25 13:27:03 23

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 30.00Kb) 2011-04-07 14:20:13 31

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
10 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
10 mar 2011, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
07 kwi 2011, godz. 14:20