Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 2.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/255/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2014. 2014-04-03 11:32:57
Zarządzenie Nr 3.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-04-03 11:31:20
Zarządzenie Nr 4.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-04-03 11:30:37
Zarządzenie Nr 5.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-04-03 11:29:46
Zarządzenie Nr 15.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-05-16 11:24:38
Zarządzenie Nr 16.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-05-16 11:25:17
Zarządzenie Nr 19.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-08-20 12:17:27
Zarządzenie Nr 20.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-08-20 12:16:42
Zarządzenie Nr 21.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. 2014-06-09 08:53:15
Zarządzenie Nr 23.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-08-20 12:15:57
Zarządzenie Nr 25.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-08-20 12:15:09
Zarządzenie Nr 27.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-08-20 12:14:19
Zarządzenie Nr 28.2014 Wójta Gminy w Kozielicach z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu, 2014-07-24 08:08:48
Zarządzenie Nr 29.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-08-20 12:13:26
Zarządzenie Nr 30.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-08-20 12:12:35
Zarzadzenie Nr 31.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna". 2014-08-07 08:55:47
Zarządzenie Nr 32.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-08-20 12:11:43
Zarządzenie Nr 34.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-09-08 10:22:38
Zarządzenie Nr 35.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-09-08 10:23:28
Zarządzenie Nr 36.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-21 11:19:08
Zarządzenie Nr 37.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-09-08 10:24:10
Zarządzenie Nr 39.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-09-08 10:24:58
Zarządzenie Nr 40.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-09-08 10:25:48
Zarządzenie Nr 41.2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-09-09 14:18:17
Zarządzenie Nr 42.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:43:39
Zarządzenie Nr 43.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 września 2014 r. w sprawie podjęcia konusltacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2015". 2014-09-30 08:38:14
Zarządzenie Nr 45.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:43:02
Zarządzenie Nr 47.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:42:15
Zarządzenie Nr 48.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:41:36
Zarządzenie Nr 49.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2014/2015". 2014-10-16 09:52:49
Zarządzenie Nr 50.2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy. 2014-10-22 13:24:23
Zarządzenie Nr 52.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:40:53
Zarządzenie Nr 53.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:39:59
Zarządzenie Nr 55.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:39:19
Zarządzenie Nr 56.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:38:32
Zarządzenie Nr 57.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-11-05 10:37:35
Zarządzenie Nr 59.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-12-23 14:19:53
Zarządzenie Nr 63.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-12-23 14:19:19
Zarządzenie Nr 64.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-12-23 14:18:53
Zarządzenie Nr 65.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-12-23 14:18:15
Zarzadzenie Nr 66.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. 2014-12-15 12:53:30
Zarządzenie Nr 67.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2014 r. 2014-12-23 14:17:29
Zarządzenie Nr 68.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. 2014-12-22 11:49:10
Zarządzenie Nr 69.2014 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-12-22 11:50:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
03 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
03 kwi 2014, godz. 11:28

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
03 kwi 2014, godz. 11:28